Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Bổ sung chi phí Ban quản lý cho 2 dự án phát triển hạ tầng đô thị HN

11/08/2008 09:35

Bộ Xây dựng vừa có ý kiến hướng dẫn Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội bổ sung chi phí quản lý cho 2 dự án, Dự án phát triển hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì và Dự án phát triển hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội giai đoạn 1.

Trong thời gian qua, hai dự án trên đã gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thời gian thực hiện dự án bị kéo dài do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Hơn nữa, trong quá trình thực hiện dự án, có nhiều biến động về giá cả thị trường (làm chi phí văn phòng, trang thiết bị phục vụ quản lý dự án... tăng lên), có thay đổi về chế độ chính sách tiền lương. Vì vậy, chi phí ban quản lý dự án được xác định trước đây không còn phù hợp.

Qua thực tế trên, Bộ Xây dựng chấp thuận về chủ trương cho phép điều chỉnh chi phí Ban quản lý dự án của UBND TP Hà Nội trong văn bản số 4140/UBND-XDĐT ngày 30/6/2008.

Theo Bộ Xây dựng, để có cơ sở quản lý chi phí  cho phù hợp với tính chất và đặc điểm của hai dự án trên, Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội cần lập dự toán và trình UBND TP Hà Nội phê duyệt bổ sung chi phí và dự toán chi phí hàng năm theo quy định hiện hành; Trường hợp cần thiết, có thể thuê đơn vị tư vấn có năng lực để thẩm tra dự toán chi phí này làm cơ sở phê duyệt dự toán.

Theo Hà Nội Mới

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang