Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đổi mới quản lý đất đai năm 2009

30/12/2008 10:20 

Sáng nay ngày 29/12, Bộ TN & MT đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2008 và đưa ra kế hoạch hoạt động về quản lý nhà nước về đất đại năm 2009.

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đổi mới quản lý đất đai năm 2009

Định giá đất sát với giá thị trường là nhiệm vụ khó khăn và phức tạp của Bộ TN & MT

Đánh giá về việc thực hiện hoạt động quản lý đất đai năm 2008 cơ bản đã hoàn thành. Chủ yếu là thực hiện Quyết định số 391/QĐ-TTg ngày 18/4/2008 về việc kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010).

 

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn  chậm. Tính đến tháng 9 năm 2008 cả nước cấp được 10.014.983 giấy đất ở nông thôn với 409.539 ha (đạt 80,6%), đất đô thị 3.218.439 giấy với 71.801 ha (đạt 63,8%),…

 

Đánh giá về lĩnh vực đất đai, BĐS năm 2008, ông Nguyễn Tấn Bính – Giám đốc Sở TN & MT tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, vấn đề lạm phát dẫn đến sự biến động quá lớn đến giá đất và quản lý thị trường BĐS. Việc quản lý định giá đất sẽ rất phức tạp, và khó khăn.

 

Năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra 8 kế hoạch sẽ triển khai sắp tới, trong đó một số kế hoạch quan trọng như:

 

-         Sẽ đổi mới hệ thống tài chính đất nhằm khắc phục tình trạng giá đất do các địa phương qui định chưa sát với giá đất trên thị trường trong điều kiện bình thường.

 

-         Phối hợp với Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan thực hiện một đầu mối cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cơ quan cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà, tiến tới chỉ còn một loại Giấy chứng nhận đối với đất và tài sản gắn liền với đất.

 

-         Khắc phục yếu kém trong  việc tái định cư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đáp ứng kịp thời tiến độ triển  khai các dự án.


-         Tăng cường tổ chức phát triển quỹ đất, đẩy mạnh hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và đất ở

 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ TN & MT Phạm Khôi Nguyên còn nhấn mạnh hoạt động trọng điểm nhất của năm 2009 đối với lĩnh vực đất đai là vấn đề giá đất. Đây là yếu tố trọng điểm ảnh hưởng đến toàn bộ các hoạt động khác. Cho dù khó đến mấy cũng phải thực hiện bằng được vấn đề định giá đất được chuyển từ ngành Tài chính sang ngành Tài nguyên, phải đảm bảo việc định giá đất tốt hơn và sát với thực tế hơn.

 

Vấn đề này, ông Vũ Văn Hậu – Giám đốc Sở TN & MT Hà Nội cho rằng vấn đề định giá đất ngành tài chính cho rằng ngành tài nguyên nên định giá phần khung giá đất còn phần định giá đất cụ thể từng dự án thì do ngành Tài chính làm.


Theo Cafe F

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang