Theo nhận xét của Bộ Xây dựng thì Công ty Đông Dương đã tiến hành các thủ tục đầu tư Dự án hầm Lam Sơn theo đúng các yêu cầu của pháp luật về đầu tư xây dựng, và quy định của TP. Việc UBND Tp HCM đề nghị dừng thực hiện Dự án với lý do để bảo đảm an toàn cho Nhà hát TP, và tuyến Metro là chưa có tính thuyết phục. Lý do này không mới, vì trong quá trình thực hiện Dự án đến nay, các bên liên quan đã xem xét khá kỹ vấn đề này. Việc UBND Tp.HCM đề nghị dừng Dự án còn thể hiện sự không nhất quán của TP, trong chỉ đạo giải quyết vấn đề đỗ xe cho khu vực trung tâm TP, cũng như việc triển khai thực hiện Dự án này. Quyết định này có thể gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và thiệt hại cho DN.

Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: Giao UBND Tp.HCM cân nhắc lại quyết định dừng thực hiện Dự án hầm Lam Sơn. Nếu tuyến Metro xây dựng trước thì cũng cũng cần cân nhắc kỹ việc thực hiện Dự án này theo kiến nghị của Ban kỹ thuật đường sắt Nhật Bản. Trong trường hợp dừng Dự án vì một lý do đặc biệt khác, thì UBND TP cần sớm làm việc với nhà đầu tư để trao đổi thống nhất mức độ, giải pháp đền bù thiệt hại cho nhà đầu tư, và bố trí một địa điểm khác để xây dựng bãi xe ngầm hoặc nổi (nhiều tầng), để giảm bớt thiệt hại cho nhà đầu tư và đáp ứng nhu cầu đỗ xe của TP.

Theo Diễn đàn Doanh Nghiệp