Cần làm rõ cơ quan có thẩm quyền quản lý, đăng ký bất động sản

26/08/2008 09:53

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý đăng ký bất động sản trong phạm vi cả nước, đây là nội dung Chính phủ đề nghị trong cuộc họp bàn về dự án Luật Đăng ký bất động sản do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức ngày 25-8.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền đăng ký bất động sản sẽ là các văn phòng đăng ký bất động sản trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thay vì UBND cấp tỉnh, cấp huyện như hiện nay. Làm được việc này mới đạt được mục tiêu hình thành đội ngũ cán bộ đăng ký chuyên nghiệp, có trình độ, chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính. Nhằm tránh xáo trộn về mặt tổ chức, người dân sẽ được đăng ký đồng thời quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, kết hợp giải quyết liên thông các việc có liên quan như công chứng, nộp thuế trước bạ tại đây. Ngoài ra, để thể hiện đầy đủ hiện trạng, các quyền về bất động sản, các biến động về bất động sản, cơ quan chức năng sẽ cấp một loại giấy mới có tên gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thay cho các giấy tờ hiện nay.

 

Tuy nhiên, nhiều đại biểu chưa đồng ý với đề xuất này. Có ý kiến cho rằng, Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký bất động sản. Hệ thống văn phòng đăng ký bất động sản cũng nên trực thuộc Sở Tư pháp, vì hoạt động đăng ký bất động sản có nhiều nội dung liên quan đến pháp luật và thực chất là hoạt động tư pháp. Ủy ban Pháp luật của QH cũng cho rằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những nội dung quan trọng trong quản lý nhà nước về đất đai, không thể và không nên giao cho văn phòng đăng ký bất động sản, là đơn vị sự nghiệp làm chức năng cung cấp dịch vụ công thực hiện...

Trước các ý kiến trái chiều trên, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đã đề nghị Ban soạn thảo cần làm rõ các vấn đề đại biểu băn khoăn.

 

 

Dành cho người xây nhà