Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Cấp giấy phép xây dựng 50.000 đồng

19/01/2009 10:24

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về mức lệ phí cấp phép xây dựng mới nhà ở riêng lẻ của dân (diện đối tượng phải có giấy phép) là 50.000 đồng mỗi giấy phép. Các loại công trình khác chịu mức lệ phí 100.000 đồng.

Cũng trong lĩnh vực xây dựng, UBND TP vừa quyết định mức lệ phí cấp biển số nhà mới. Người đăng ký cấp biển số nhà mới phải nộp 25.000 đồng một lần, cấp lại 20.000 đồng.

Mức phí xây dựng mới cũng được thành phố Hà Nội ban hành theo chức năng công trình và địa điểm xây dựng tính bằng tỷ lệ phần trăm của chi phí xây dựng. Nhà ở do tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng để ở, không sử dụng vào mục đích kinh doanh, tại các quận và Hà Đông nộp tỷ lệ 0,5%. Các huyện còn lại và Sơn Tây nộp từ 0,1 tới 0,2% tổng chi phí xây dựng.

Theo KT&ĐT

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang