Chọn đất XD nhà ở công vụ cho các cơ quan Trung ương tại Hà Nội

26/08/2009 17:23

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam cho biết: Bộ Xây dựng vừa trả lời UBND Thành phố Hà Nội về việc chọn đất xây dựng nhà ở công vụ cho các cơ quan Trung ương tại Hà Nội với tiêu chí được Chính phủ đồng ý.

Đó là: diện tích đất mỗi địa điểm khoảng 02 ha trở lên; đất đã được giải phóng mặt bằng (đất sạch); có cơ sở hạ tầng đồng bộ; có điều kiện tốt về an ninh, an toàn và cảnh quan phù hợp. Quan điểm của Bộ Xây dựng về 03 địa điểm UBND Thành phố giới thiệu như sau:

Địa điểm tại khu đô thị mới Nam Thăng Long đáp ứng tiêu chí về diện tích đất, nhưng hiện nay đất chưa được giải phóng mặt bằng, chưa xây dựng cơ sở hạ tầng (đường giao thông, san lấp mặt bằng...) nên không thể đảm bảo tiến độ lập dự án nhà ở công vụ nêu trên theo quy định.


Ảnh minh họa


Địa điểm tại khu đô thị Nam Trung Yên nằm trong khu vực bố trí tái định cư của thành phố, có diện tích đất chỉ khoảng 3.477 m2 nên không đáp ứng được yêu cầu về xây dựng nhà ở công vụ.

Địa điểm trong Khu Đoàn Ngoại giao, huyện Từ Liêm - Hà Nội đáp ứng được các tiêu chí cho việc xây dựng nhà ở công vụ của các cơ quan Trung ương như đất đã được giải phóng mặt bằng, có cơ sở hạ tầng đồng bộ và điều kiện tốt về an ninh, an toàn. Riêng diện tích đất ở địa điểm này theo Công văn số 1888/QHKT-TH có 10.000 m2 nhưng thực tế diện tích đất ở đây chưa triển khai xây dựng còn rộng có thể đáp ứng được quy mô diện tích đất theo yêu cầu nhưng cần được điều chỉnh quy hoạch chi tiết và bố trí, sắp xếp lại khu đất này cho phù hợp. Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội quan tâm, cho phép chọn địa điểm trong Khu Đoàn Ngoại giao, huyện Từ Liêm - Hà Nội và bố trí diện tích đất trên 20.000 m2 để xây dựng nhà ở công vụ cho các cơ quan Trung ương tại Hà Nội, đồng thời chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch chi tiết và bố trí sắp xếp lại đảm bảo quy mô diện tích đất đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà ở công vụ cho các cơ quan Trung ương tại Hà Nội.

Theo Bao Xay Dung

Dành cho người xây nhà