Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Chưa bán được 59.260 căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước

25/07/2011 08:47

Tổng số nhà thuộc sở hữu nhà nước được bán là 371.000 căn, đến hết tháng 6/2011 đã bán được 84%, còn lại 59.260 căn chưa bán.

Theo báo cáo của các địa phương, tổng quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có khoảng 402.472 căn, trong đó có 371.000 căn thuộc diện được bán. Tính đến hết tháng 6/2011, cả nước đã bán được khoảng 311.740 căn, đạt 84% trên tổng số 371.000 căn thuộc diện được bán.

Trong đó, Hà Nội đã bán được 154.918 căn, Tp.HCM bán được 93.320 căn. Số nhà còn lại khoảng 94.000 căn, thì trong đó có 59.260 căn thuộc diện được bán chiếm 15.9% tổng số nhà được bán.

Bộ Xây dựng đã tổng hợp ý kiến đóng góp của các bộ, ngành liên quan, hoàn chỉnh dự thảo NĐ mới thay thế NĐ 61/CP để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Trong buổi tổng kết 6 tháng đầu năm 2011, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, dự kiến cuối năm 2011 Nghị định mới này sẽ được ban hành để thay thế NĐ 61, do đó việc bán nhà theo NĐ 61 sẽ hết thời hạn.

Theo dự thảo NĐ mới, cách tính giá nhà về cơ bản không có gì khác so với NĐ 61. Giá nhà được xác định căn cứ vào giá trị còn lại của nhà nhân với giá nhà ở mới do UBND cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi hành tại thời điểm bán. Giá đất tính theo bảng giá hàng năm do UBND tỉnh ban hành, đồng thời căn cứ vào vị trí, tầng nhà.

Điểm thay đổi lớn nhất trong việc bán nhà là quy định giá đất được tính theo bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành có hiệu lực thi hành tại thời điểm bán, như vậy số tiền người mua phải nộp sẽ cao hơn so với giá bán nhà theo NĐ 61/CP.

Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 469/TTg-KTN ngày 29/3/2011, các địa phương tiếp tục thực hiện nhận đơn và giải quyết việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo NĐ 61/CP

Qua báo cáo của các địa phương, việc bán nhà ở đang được khẩn trương thực hiện. Tính đến 31/5/2011 Hà Nội đã bán được 1.918 căn và Tp.HCM bán được 1320 căn.

(Theo CafeF)

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn