Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Chuyển mục đích sử dụng đất 5 tỉnh để xây 462 dự án

24/09/2013 08:08  |  Theo DĐDN

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chuyển mục sử dụng đất của 5 tỉnh Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Tuyên Quang và Nghệ An để thực hiện một số dự án, công trình.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Nam Định chuyển mục đích sử dụng hơn 535ha đất trồng lúa để thực hiện 227 dự án, công trình; tỉnh Hưng Yên chuyển mục đích sử dụng 417,15ha đất trồng lúa để thực hiện 115 dự án, công trình; tỉnh Hải Dương chuyển mục đích sử dụng 1.934.795m2 đất trồng lúa để thực hiện 84 dự án, công trình; tỉnh Tuyên Quang quyết định chuyển mục đích sử dụng 16,01ha đất trồng lúa và 2,03ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 10 dự án, công trình và tỉnh Nghệ An quyết định chuyển mục đích sử dụng 96,33ha đất trồng lúa để thực hiện 26 dự án, công trình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND 5 tỉnh Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Tuyên Quang và Nghệ An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của Chính phủ.

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang