Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Chuyển nhượng bất động sản không được dãn thuế thu nhập cá nhân

11/02/2009 16:02 

Ngày 10.2, đại diện Bộ Tài chính phổ biến đến các cơ quan thuế và người dân về một số hình thức thu nhập và đối tượng không được dãn nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).


Cụ thể, cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng vẫn phải thực hiện nộp thuế TNCN từ ngày 1.1.2009. Đối với cá nhân không cư trú: Các loại thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ nhận thừa kế; thu nhập từ nhận quà tặng cũng sẽ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN từ ngày 1.1.2009.

Về trình tự, thủ tục dãn nộp thuế; các tổ chức, cá nhân đã tạm khấu trừ thuế TNCN thì phải trả lại phần thuế này cho đối tượng được dãn nộp thuế. Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân này vẫn cần tính số thuế phải khấu trừ và thông báo cho cá nhân nhận thu nhập biết.

Hằng tháng, các tổ chức, cá nhân vẫn phải lập tờ khai số thuế đã khấu trừ theo quy định hiện hành và nộp tờ khai cho cơ quan thuế để cơ quan thuế nắm được số thuế phát sinh nhưng được dãn nộp thuế. Đại diện Bộ Tài chính cũng khẳng định đến tháng 5.2009, Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định việc xử lý số thuế được dãn nộp này.

Theo Lao Động

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang