Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Cổ đông SSS chấp thuận chủ trương sáp nhập vào SD6

27/03/2009 08:40 

Đại hội đồng cổ đông CTCP Sông Đà 6.06 (SSS) đã chấp thuận chủ trương sáp nhập với công ty mẹ (SD6), HĐQT SSS được ủy quyền tổ chức sáp nhập tùy tình hình thực tế.

Cổ đông SSS chấp thuận chủ trương sáp nhập vào SD6
 

Hiện Công ty CP Sông Đà 6 (SD6) có 2 công ty con là Công ty CP Sông Đà 6.04 (S64) và Công ty CP Sông Đà 6.06 (SSS), ngày 25/3, S64 cũng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, và thống nhất chủ trương sáp nhập với công ty mẹ SD6.

 

Sáng 26/3/2009 tại Hà Nội SSS đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 để lấy ý kiến các cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2008, chia cổ tức năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 cũng như cơ cấu lại doanh nghiệp,…

 

Các cổ đông đã nhất chí ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện chủ trương sáp nhập với công ty mẹ là SD6, về thủ tục và thời gian tổ chức sáp nhập sẽ tùy vào tình hình thực tế.

 

Năm 2008, SSS đạt doanh thu 84,35 tỷ đồng giảm 16% so với năm 2007, lợi nhuận trước thuế đạt 5,6 tỷ đồng giảm 45% so với năm 2007, lợi nhuận sau thuế đạt 4,77 tỷ đồng giảm 46% so với năm 2007. Chia cổ tức năm 2008 là 15%.

 

Năm 2009, Ban Giám đốc công ty SSS đã đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 và đã được các cổ đông tại hội nghị thông qua.

 

Tổng doanh thu năm 2009 của SSS là 113,14 tỷ đổng, tăng 34% so với năm 2008, lợi nhuận ước đạt 7,95 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2008. Công ty đảm bảo năm 2009 sẽ chia cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ trên 15%.

 

Trong năm 2009, SSS sẽ tham gia xây dựng và cung cấp đá vôi cho nhà máy xi măng Hạ Long, thi công khoan nổ đá tại công trình thủy điện Xekaman 3 và các công trình khác.

 

Theo ông Đỗ Văn Lực – Giám đốc điều hành SSS, định hướng phát triển của Tổng công ty và Công ty CP Sông Đà 6, định hướng kinh doanh của SSS đến năm 2013 chủ yếu tập trung vào 3 lĩnh vực chính với cơ cấu là khoan nổ khai thác đá (70-80%), xây lắp (10-15%) và kinh doanh vật tư (xi măng) 10-20% giá trị sản xuất kinh doanh. Định hướng đến năm 2013 doanh thu đạt 200 tỷ đồng, lợi nhuận 13,4 tỷ đồng. Hiện vốn điều lệ của SSS là 25 tỷ đồng.

 

Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT của SSS cho rằng, việc sáp nhập với SD6 cũng mới chỉ là chủ trương của công ty đưa ra để lấy ý kiến của cổ đông trong phiên đại hội lần này. Các cổ đông đã nhất trí ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức thực hiện việc sáp nhập.

 

Các cổ đông đã nhất chí thông qua đề nghị của Ban kiểm soát và HĐQT về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát và HĐQT được lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009, vì hiện nay Ban kiểm soát và HĐQT chưa lựa chọn được công ty kiểm toán.
 
Hiện nay, SD6 đang nắm giữ 50% vốn điều lệ của SSS (sở hữu 1.250.000 cổ phần phổ thông) đã đề cử 04 ứng cử viên là các ông: Hồ Sỹ Hùng, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Hùng và Trần Quang Đàm làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2, các cổ đông đã thống nhất thông qua.

Theo Cafe F

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang