Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Công bố công khai các tiêu chuẩn, đối tượng được hỗ trợ về nhà ở

26/12/2008 11:02

Bộ Xây dựng vừa có công văn hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc công bố công khai các tiêu chuẩn, đối tượng và tiến hành rà soát, bình xét, lập danh sách các hộ nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn; phân loại ưu tiên thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định. Trong tháng 2/2009, gửi danh sách hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ về Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, lập và phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở của tỉnh, thành phố và gửi về Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan trong tháng 3/2009.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị các tỉnh, thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các mục tiêu giảm nghèo các cấp của tỉnh, thành phố để chỉ đạo có kết quả việc thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thiết kế một số mẫu nhà ở phù hợp (tối thiểu 3 mẫu) và tổ chức giới thiệu rộng rãi để nhân dân lựa chọn.

Theo DDDN

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn