Công trình giãn tiến độ, tiêu thụ xi măng giảm

03/06/2010 09:29

Bộ Xây dựng cho biết, tháng 5 sản lượng xi măng tiêu thụ giảm so với tháng 4, do giá thép tăng đột biến, nhiều công trình giãn tiến độ thi công nên lượng xi măng tiêu thụ giảm.

Bộ Xây dựng ước tính sản lượng xi măng tiêu thụ tháng 5 đạt 4,31 triệu tấn, đưa tổng sản lượng tiêu thụ 5 tháng đầu năm 2010 đạt khoảng 19,67 triệu tấn, bằng 39% so với kế hoạch năm 2010. Giá bán xi măng nhìn chung vẫn ổn định trong phạm vi cả nước.

Theo kế hoạch, năm 2010 nhu cầu xi măng của cả nước khoảng 50-51,5 triệu tấn, tăng 11% so với năm 2009. Dự kiến, Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam sản xuất, tiêu thụ khoảng 18-18,5 triệu tấn, các công ty liên doanh 15-15,5 triệu tấn, xi măng lò đứng các địa phương và các trạm nghiền xi măng 17-17,5 triệu tấn. 5 tháng đầu năm, toàn ngành đã sản xuất 20,15 triệu tấn, bằng 40,3% kế hoạch năm 2010.

Theo HNM

Dành cho người xây nhà