Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Công trình không phép đã giảm

13/08/2010 08:31 

Báo cáo của Vụ Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng tại hội thảo về giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép cho thấy, tỷ lệ công trình xây dựng không phép đang giảm dần theo các năm.

Theo đó, giảm từ 22% năm 2005 xuống còn 3,2% năm 2009. Trong khi đó, tỷ lệ công trình xây dựng có giấy phép tăng dần qua các năm, từ 71% năm 2005 lên 92% năm 2009.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ, số lượng công trình xây dựng không có giấy phép và sai phép vẫn còn ở mức cao. Nguyên nhân là do những vướng mắc trong công tác cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng trong các quy định của pháp luật về đối tượng phải xin giấy phép xây dựng; loại giấy phép và nội dung giấy phép; điều kiện để cấp giấy phép; hồ sơ xin cấp giấy phép; trách nhiệm các cơ quan liên quan chưa rõ ràng...

Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp ý kiến của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, sửa đổi và hoàn thiện các quy định hiện hành về giấy phép xây dựng.

(Theo SGGP)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang