Đại "mổ xẻ" chính sách đất đai liên quan đến nông nghiệp

18/03/2009 10:58 

Viện Chính sách Chiến lược (Bộ NN-PTNT) vừa chính thức "bắt tay" với Trường Đại học Harvard thực hiện dự án "Phân tích nhằm xây dựng chính sách đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội". Đây là bước đi đầu tiên nhằm mổ xẻ chính sách đất đai hiện hành để có những điều chỉnh kịp thời.Đất sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp (ảnh nongnghiep).

Dự án do Viện Chính sách Chiến lược Phát triển nông nghiệp - nông thôn và Trường Hành chính công John F.Kennedy, Đại học Harvard (Mỹ) thực hiện, với sự tài trợ của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP).

Tổng số tiền tài trợ trên 1,15 triệu USD. Dự án triển khai trong vòng hai năm 2009-2010.

Lễ ký kết dự án diễn ra chiều 16/3, tại Hà Nội, giữa Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng và bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc Quốc gia UNDP tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng cho biết, mục tiêu dự án là nhằm đánh giá toàn diện tác động kinh tế - xã hội của chính sách đất đai hiện nay đối với phát triển nông thôn; từ đó, đề xuất các chính sách mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Cụ thể, dự án sẽ tập trung nghiên cứu về tác động của chính sách đất đai hiện hành tại một số tỉnh đại diện; tổ chức các hội thảo về đất đai trong nước, hội thảo quốc tế về kinh nghiệm xây dựng chính sách đất đai của các nước. Cuối cùng, một Diễn đàn nhằm đề xuất các khuyến nghị của dự án sẽ được tổ chức.

Những năm gần đây, sự thay đổi của chính sách đất đai chưa bắt kịp với sự phát triển của ngành nông nghiệp cũng như toàn nền kinh tế. Cách thức quản lý sử dụng đất nông nghiệp hiện chưa tạo điều kiện thuận lợi cho nông hộ tích tụ ruộng đất, mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng cơ giới hóa.

Trong khuôn khổ chính sách cũ, phần lớn đất nông lâm nghiệp do các nông lâm trường quốc doanh quản lý sử dụng kém hiệu quả, năng suất thấp.

Bà Setsuko Yamazaki cũng nhận xét, việc sử dụng đất đai ở Việt Nam còn nhiều vấn đề phải giải quyết như giá đất thành thị được thổi phồng lên và gia đình có thu nhập thấp khó có thể mua được nhà; nhà đầu tư trong và ngoài nước khó có thể tiếp cận được đất tại các khu công nghiệp. Việc cải thiện hệ thống chính sách về đất đai thông qua phát triển hệ thống thuế sẽ tạo nguồn thu cho đất nước.

Do vậy, trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã giao cho Cục Kinh tế hợp tác và PTNT xây dựng Nghị định về tích tụ ruộng đất. Dự kiến, cuối năm 2009, Nghị định này sẽ chính thức ra đời.

Theo Vietnamnet

Dành cho người xây nhà