Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đất dự án Nam An Khánh được chuyển nhượng

30/08/2008 09:07

CTCP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà -SUDICO (mã: SJS) chuyển nhượng 50.000m2 đất Dự án Nam An Khánh cho CTCP Thương mại và Vận tải Sông Đà (SOTRACO).

Đất dự án Nam An Khánh được chuyển nhượng
 

Theo bản Hợp đồng số 02/2008-ĐCN-NAK ngày 25/8/2008 giữa SUDICO và SOTRACO thì phần diện tích đất để xây dựng nhà ở thấp tầng của dự án khu đô thị mới Nam An Khánh sẽ được SUDICO chuyển nhượng lại cho SOTRACO sử dụng. Tổng diện tích đất khoảng 50.000m2, ước tính giá trị chuyển nhượng khoảng 735,5 tỷ đồng.

 

SOTRACO phải thanh toán cho SUDICO qua 5 giai đoạn. Giai đoạn 1 nộp 20% giá trị hợp đồng trong 10 ngày từ khi ký hợp đồng, tương đương 147 tỷ đồng.

 

Giai đoạn 2 nộp 30% giá trị hợp đồng, trong vòng 25 ngày từ khi ký hợp đồng, tương đương 221 tỷ đồng.

 

Giai đoạn 3 là 30% giá trị hợp đồng, tương đương 221 tỷ đồng trong vòng 60 ngày.

 

Giai đoạn 4 nộp 15% giá trị hợp đồng, tương đương 110 tỷ đồng khi SUDICO hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn 5 hoàn thành phần còn lại khi SOTRACO khởi công công trình.

 

Cũng theo bản hợp đồng này, thì SOTRACO phải có trách nhiệm tiến hành đầu tư xây dựng các công trình trên lô đất nhận chuyển nhượng theo đúng quy hoạch và tiến độ đã được phê duyệt. Không được tiếp tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không xây dựng nhà hoặc công trình xây dựng.

 

Theo Cafe F

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang