Đề xuất đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

31/03/2020 14:48

Gửi đề xuất lên Thủ tướng và các bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa ra phương án để đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa gửi đề xuất đến Thủ tướng và các bộ, ngành liên quan về chủ trương giải quyết các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo báo cáo sơ bộ đã trình Thủ tướng, tổng vốn đầu tư dự án thành phần số 1 tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là 14.956 tỷ đồng với khoảng 5.443 tỷ đồng là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Tổng vốn đầu tư đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 2.641 tỷ đồng với khoảng 720 tỷ đồng là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Đoạn chạy qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có tổng vốn đầu tư 12.315 tỷ đồng, chiều dài 35km.

tuyến cao tốc có xe oto đang chạy
Dự án thành phần số 1 tuyến cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư 14.956 tỷ đồng

Dự án thành phần số 1 (đoạn Biên Hòa - Phú Mỹ - cảng Cái Mép Thị Vải) có chiều dài 46,8km. Với dự án này, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải cân đối, hỗ trợ khoảng 4.723 tỷ đồng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn qua tỉnh Đồng Nai (diện tích thu hồi 335ha). Nhà đầu tư BOT sẽ chịu kinh phí xây dựng và các chi phí khác khoảng 7.592 tỷ đồng.

Đối với đoạn tuyến cao tốc qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có chiều dài 3,2km, tỉnh này sẽ hỗ trợ khoảng 232 tỷ đồng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. 619 tỷ đồng chi phí xây dựng khác do nhà đầu tư BOT thực hiện. 

Đoạn tuyến 8,8km từ đường cao tốc vào cảng Cái Mép - Thị Vải có mức đầu tư dự kiến khoảng 1.791 tỷ đồng. Tỉnh sẽ bố trí ngân sách đầu tư đoạn tuyến này.

Dự án thành phần 2 kết nối thị xã Phú Mỹ, TP. Bà Rịa và TP. Vũng Tàu. Đối với đoạn tuyến dài 20km từ Phú Mỹ đến TP. Bà Rịa, tỉnh kiến nghị giữ nguyên đầu tư đường cao tốc, giao tỉnh chủ động thu xếp vốn và quyết định đầu tư. 8km còn lại từ TP. Bà Rịa đến TP. Vũng Tàu, tỉnh kiến nghị Thủ tướng cho phép tách ra khỏi đường cao tốc để tỉnh quyết định đầu tư tuyến trục chính đô thị theo đúng quy hoạch.

Đề xuất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về dự án thành phần số 1 tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt năm 2016. Theo đó, dự án có tổng vốn đầu tư 9.229 tỷ đồng, đầu tư theo hình thức BOT, thời gian hoàn vốn dự kiến là 22 năm 3 tháng. Tuy nhiên, dự án chưa được thực hiện do phương án tài chính phê duyệt không khả thi.

Sau đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai đã kiến nghị Chính phủ và các bộ giao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thẩm quyền ký và thực hiện hợp đồng dự án thành phần số 1 theo hình thức PPP. Tỉnh cũng kiến nghị được giao quyết định đầu tư dự án thành phần số 2 đoạn Phú Mỹ - Vũng Tàu với chiều dài 30km, gồm 4 làn xe. Thủ tướng đã đồng ý giao Bà Rịa - Vũng Tàu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, trình Thủ thướng xem xét quyết định chủ trương đầu tư...

Khánh Trang

DMCA.com Protection Status

Dành cho người xây nhà