Đề xuất quy định mới về tách thửa đất ở, đất nông nghiệp

27/10/2008 11:18 

Trường hợp vị trí nhà ở, đất ở thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố thì không được tách thửa; nền đất tại các dự án không được tách thửa... là những quy định mới mà UBND TP.HCM vừa trình Thường trực HĐND thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố góp ý.

Khu vực biệt thự không được tách thửa

Theo đó, dự thảo Quy định mới về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM không áp dụng cho các trường hợp: chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa; bán nhà theo Nghị định 61/CP; đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa; các trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng đất đã được công chứng, chứng thực hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép tách thửa trước ngày quy định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

Đối với đất ở: Các trường hợp không được tách thửa, bao gồm: Khu vực mà pháp luật có quy định phải bảo tồn; khu vực biệt thự theo quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch được duyệt; đất thuộc khu vực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Trường hợp quy hoạch chi tiết này không còn phù hợp, thì phải điều chỉnh quy hoạch trước khi muốn tách thửa... Trường hợp vị trí nhà ở, đất ở thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố thì không được tách thửa.

Thửa đất mới tách phải có chiều ngang không dưới 4m

Ngoài những trường hợp trên, các trường hợp còn lại được cho tách thửa, nhưng phải đảm bảo thửa đất mới được hình thành phải có chiều ngang không dưới 4m và diện tích tối thiểu, cụ thể: Khu vực 1, gồm Q.1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình: 50m2 đối với đất ở chưa có nhà và 45m2 đối với đất ở có nhà hiện hữu tại đường phố có lộ giới > 20m và 36m2 đối với đất có nhà ở hiện hữu tại đường phố có lộ giới < 20m.

Khu vực 2, gồm Q.2, 7, 9, Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức, thị trấn các huyện và khu vực thuộc huyện được quy hoạch đô thị hóa: 80m2 đối với đất ở chưa có nhà và 50m2 đối với đất ở có nhà hiện hữu.

Khu vực 3, gồm H.Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ (ngoại trừ thị trấn các huyện và khu vực thuộc huyện được quy hoạch đô thị hóa): 160m2 đối với đất ở chưa có nhà và 80m2 đối với đất ở có nhà hiện hữu.

Đối với đất nông nghiệp: Trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, được phép tách thửa nhưng các thửa đất mới được hình thành phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 500m2 đối với đất nông nghiệp khác và 1.000m2 đối với đất nông nghiệp đã được quy hoạch để sản xuất nông nghiệp. Trường hợp thửa đất thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố để chuyển sang mục đích phi nông nghiệp, nhưng sau 3 năm không thực hiện, thì được tách thửa. Song, diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành sau khi tách thửa không được nhỏ hơn 1.000m2 và không được thay đổi mục đích sử dụng đất...

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc khi thừa kế, hòa giải tranh chấp, có nhu cầu tách thửa, UBND quận, huyện, tòa án căn cứ quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị, điều kiện để hợp khối, cảnh quan khu vực và quy chuẩn xây dựng để giải quyết. Nhưng, diện tích tối thiểu của các thửa đất hình thành không nhỏ hơn 25m2 đối với trường hợp đất ở.

Theo Thanh Niên

Dành cho người xây nhà