Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Địa phương khó khăn được trợ vốn xây dựng khu công nghiệp

21/03/2009 10:30 

Ngày 20-3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (KCN) tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.


Ảnh minh họa.

Các địa phương được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng một trong những điều kiện sau: tỉ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương so với chi ngân sách địa phương lớn hơn 60%; tỉ trọng công nghiệp trong GDP của địa phương thấp hơn tỉ trọng công nghiệp trong GDP của cả nước ít nhất 10%.

Theo TTXVN, các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN được hỗ trợ là khu quy hoạch nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển các KCN của cả nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; việc đầu tư xây dựng hạ tầng KCN có vị trí quan trọng trong việc thu hút đầu tư để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương, phát triển các ngành nghề có thế mạnh và lợi thế so sánh của địa phương...

Theo Người Lao Động

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang