Dự án cầu Vĩnh Tuy - Hà Nội: Hai "chính sách" đền bù khác nhau?

04/04/2011 16:03 

Cho rằng UBND quận Long Biên và TP Hà Nội đã áp dụng chưa đúng chính sách bồi thường, hàng trăm người dân thuộc quận Long Biên đã có đơn khiếu nại việc lập hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) tại dự án cầu Vĩnh Tuy, đoạn giao cắt với đường Nguyễn Văn Linh (QL 5).

Dự án cầu Vĩnh Tuy - Hà Nội: Hai "chính sách" đền bù khác nhau? | ảnh 1
Dự án cầu Vĩnh Tuy.

Ông Trần Xuân Hội (Phúc Đồng- Long Biên), đại diện cho 30 hộ dân đang có khiếu nại về công tác bồi thường GPMB dự án cầu Vĩnh Tuy, đoạn giao cắt với đường Nguyễn Văn Linh (QL 5) bức xúc cho biết: Quá trình thực hiện việc bồi thường, UBND quận Long Biên và UBND TP Hà Nội đã áp dụng hai "chính sách" khác nhau.

Theo thông tin từ UBND phường Phúc Đồng, diện tích đất của các hộ dân nằm trong dự án cầu Vĩnh Tuy có nguồn gốc là đất được giao xây dựng nhà ở từ những năm 1990. Mỗi hộ gia đình được giao 100m² đất ở, giáp đường QL 5 và đều được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Trong quá trình xây dựng nhà ở, nhiều hộ không chỉ xây dựng trên phần đất được cấp “sổ đỏ” mà còn xây ngoài diện tích này, dẫn đến thực tế là các hộ đều sử dụng đất nhiều hơn diện tích được cấp. Tuy vậy, khi xây dựng phương án bồi thường GPMB, UBND quận Long Biên đã đề nghị UBND TP Hà Nội bồi thường cả phần diện tích đất dôi dư cho các hộ dân, với mức bằng 50% giá trị đất ở được phê duyệt bồi thường.

Tại công văn 475/BCĐ-NV2, ngày 12/7/2010 của UBND TP Hà Nội về việc xem xét giải quyết kiến nghị của công dân, UBND TP Hà Nội đồng ý bồi thường diện tích đất "dôi dư" bằng 100% giá đất ở đã được cấp “sổ đỏ”. Cụ thể, đối với diện tích đất nằm ngoài “sổ đỏ” mà các hộ dân sử dụng không phải do lấn chiếm, mà do thiếu sót của việc cắm mốc, bàn giao đất, các hộ dân sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993, không có tranh chấp thì được bồi thường toàn bộ diện tích tương ứng với loại đất sử dụng. Như vậy, đất ngoài “sổ đỏ” mà các hộ dân sử dụng trước ngày 15/10/1993 đã được công nhận và bồi thường như đất có “sổ đỏ”.

Tuy nhiên sau đó chỉ có 65 hộ gia đình trong dự án này được áp dụng mức bồi thường 100% giá đất ở, 30 hộ khác chỉ được bồi thường 50%.

Cho rằng bị thua thiệt nên 30 hộ dân liên tục có đơn gửi đến các cơ quan chức năng. Họ thắc mắc vì sao cùng được cấp đất theo QĐ 276/QĐ-UB/RĐ ngày 6/1/1990, có mục đích sử dụng đất như nhau và cùng bị thu hồi vậy nhưng lại chỉ có 65 hộ dân được bồi thường toàn bộ đất dôi dư, còn họ thì chỉ được bồi thường một nửa?

Nếu theo quy định này thì Hội đồng ĐBGPMB quận Long Biên cần xem xét lại phương án bồi thường cho 30 hộ dân đang khiếu nại, đảm bảo sự công bằng cho họ.

(Theo GiadinhNet)

Dành cho người xây nhà