Dự kiến thông xe cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ vào năm 2021

09/04/2020 08:52

8 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ được chuyển đổi sang hình thức đầu tư công. Dự kiến, năm 2021, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sẽ được thông xe.

cầu Cần Thơ có xe máy đang chạy
Điểm đầu cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ kết nối với cầu Mỹ Thuận 2 và điểm cuối
kết nối với cầu Cần Thơ

Theo thông báo mới đây của Văn phòng Chính phủ về các dự án trọng điểm quốc gia, Thủ tướng đã thống nhất với đề xuất của Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Giao thông Vận tải chuyển hình thức đầu tư 8 dự án cao tốc Bắc Nam từ xã hội hóa (PPP) sang đầu tư công.

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ cũng được chuyển đổi sang đầu tư công, áp dụng cơ chế như các dự án cao tốc Bắc - Nam. Dự án dự kiến được thông xe kỹ thuật vào năm 2021 và đến năm 2022 sẽ được khánh thành.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dài khoảng 23km. Giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư dự kiến là 4.919 tỷ đồng sẽ đầu tư quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m, vận tốc thiết kế 100km/giờ.

Trên trục cao tốc từ TP.HCM đến Cần Thơ, đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận dự kiến hoàn thành vào năm 2021 theo hình thức BOT, cầu Mỹ Thuận 2 được thực hiện bằng vốn ngân sách nhà nước, đoạn TP.HCM - Trung Lương đã được khai thác.

Các bộ cho rằng cần sớm đầu tư đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ để nâng cao hiệu quả đầu tư cũng như tăng cường năng lực vận tải trên trục cao tốc quan trọng này.

Khánh Trang

Dành cho người xây nhà