Gấp rút xây dựng Luật Quy hoạch đô thị

25/06/2008 14:14 

Trong tuần này, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức hội thảo về xây dựng dự thảo Luật Quy hoạch đô thị để chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong tháng 8.

Cùng với việc xây dựng dự thảo Luật quy hoạch đô thị, Bộ Xây dựng đang chỉ đạo rà soát các thủ tục hành chính trong quản lý quy hoạch xây dựng tại các địa phương, tháo gỡ các vướng mắc đảm bảo hiệu quả của công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Công tác quy hoạch đô thị của nước ta đang rất yếu, đặc biệt tại các đô thị lớn. Điều đó càng đòi hỏi chúng ta cần phải có một cơ sở pháp lý đầy đủ giúp quản lý sự phát triển của đô thị được bài bản và đồng bộ.

Trước đây, những quy định về quy hoạch đô thị chỉ chiếm một mục trong Luật Xây dựng. Sau đó, nhiều vướng mắc nảy sinh trong công tác quy hoạch cho thấy cần phải xây dựng ngay một luật riêng về quy hoạch đô thị. Nhất là khi Hà Nội sắp được mở rộng, công tác quản lý quy hoạch đô thị càng cần hơn bao giờ hết. Việc xây dựng và ban hành Luật quy hoạch đô thị lần này tuy mới ở Việt Nam nhưng lại rất phổ biến trên thế giới.

Theo kế hoạch, trong tháng 7 tới, Bộ Xây dựng cũng đệ trình Chính phủ “Đề án điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020” và “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020”.

Theo Dân Trí

Dành cho người xây nhà