Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Giãn nộp thuế thu nhập cá nhân 5 tháng: Chưa biết sẽ giãn hay miễn

12/02/2009 10:35 

Tuần qua, thông tin giãn nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã được rất nhiều bạn đọc quan tâm. Hàng chục câu hỏi được gởi về tìm hiểu việc giãn thuế như thế nào và đối tượng nào được giãn thuế… Báo giới đã trao đổi với bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng phòng Tuyên tuyền và hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế TPHCM) về những vấn đề mà nhiều bạn đọc thắc mắc nhất.


Đất, tiền trúng thưởng vẫn phải nộp thuế


* Theo Thông tư giãn nộp thuế TNCN của Bộ Tài chính thì đối tượng nào được giãn nộp, thưa bà?

Theo Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 6-2-2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc giãn thời hạn nộp thuế TNCN thì đối tượng được giãn nộp thuế TNCN là: cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại; cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại; thừa kế, quà tặng.

* Vậy đối tượng nào không được giãn thời hạn nộp thuế?

Các đối tượng sau đây không được giãn nộp thuế TNCN: Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng; cá nhân không cư trú (kể cả trường hợp không hiện diện tại Việt Nam hoặc rời Việt Nam trước ngày 30-6-2009) mà có thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, nhận thừa kế; nhận quà tặng.

* Xin bà cho biết cụ thể về thời gian được giãn nộp thuế và số thuế được giãn nộp ra sao?

Thời gian được giãn nộp thuế là 5 tháng: từ 1-1-2009 đến hết ngày 31-5-2009. Số thuế TNCN được giãn thời hạn nộp là số thuế phải khấu trừ hàng tháng (thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú ); hoặc số thuế TNCN phải kê khai hoặc đơn vị chi trả thu nhập khấu trừ theo từng lần phát sinh thu nhập (đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại), hoặc là số thuế TNCN tạm tính trong quý (đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú).

Giãn hay miễn: chờ Quốc hội quyết

* Vậy đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán, nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì có được giãn nộp thuế đối với số thuế tính theo các hóa đơn này không, thưa bà?

Đối với cá nhân kinh doanh lưu động, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ổn định có nhu cầu xuất hóa đơn lẻ thì số thuế thu nhập cá nhân được giãn nộp được xác định bằng số thuế tạm nộp tính trên doanh thu cho từng chuyến hàng hoặc doanh thu ghi trên hóa đơn lẻ.

* Còn cá nhân làm đại lý bán hàng hưởng hoa hồng như: đại lý bảo hiểm, xổ số… có được giãn nộp thuế TNCN không?

Đối với cá nhân nhận đại lý bán hàng hóa hưởng hoa hồng (bảo hiểm, xổ số…) thì số thuế TNCN được giãn nộp là số thuế đơn vị chi trả hoa hồng tạm khấu trừ hàng tháng.

* Nếu người có nhà cho thuê theo hợp đồng thỏa thuận trả tiền thuê nhà một lần cho nhiều tháng thuê (ví dụ: cho thuê 12 tháng, trả tiền thuê 6 tháng một lần, 6 tháng đầu năm 2009 trả vào tháng 1- 2009) thì được tính giãn thuế như thế nào?

Do thời gian được giãn nộp thuế chỉ áp dụng từ 1-1-2009 đến hết tháng 5-2009 nên đối với trường hợp này thì số thuế TNCN được giãn nộp là số thuế tương ứng từ tháng 1 đến tháng 5-2009.

* Xin bà cho biết cụ thể trình tự thủ tục để được giãn nộp thuế TNCN?

Đối với các khoản thu nhập thuộc diện phải khấu trừ tại nguồn (thu nhập từ tiền lương, tiền công, đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại) thì tổ chức cá nhân trả khoản thu nhập chỉ tính số thuế phải nộp và thông báo cho cá nhân nhận thu nhập biết. Hàng tháng đơn vị trả thu nhập vẫn phải lập tờ khai xác định số thuế TNCN phải nộp theo quy định tại Thông tư 84 và nộp tờ khai cho cơ quan thuế nhưng trả toàn bộ thu nhập bao gồm cả khoản thuế TNCN cho cá nhân. Như vậy, số thuế TNCN được giãn nộp, cá nhân được giữ lại trong thời gian được giãn.

Đối với các khoản thu nhập cá nhân, người có thu nhập phải trực tiếp kê khai với cơ quan thuế (thu nhập từ hoạt động kinh doanh, thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp), nghĩa là vẫn phải lập và nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế.

* Vậy số thuế của 5 tháng giãn này sẽ được miễn nộp hay sau đó (tháng 6-2009) tính gộp lại và nộp một lần?

Đến tháng 5-2009, Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định xử lý số thuế được giãn nộp này, khi đó sẽ thực hiện theo quyết định của Quốc hội.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang