Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hà Nội: Đấu giá quyền sử dụng đất theo hướng thông thoáng, phân cấp hơn

12/05/2011 17:13

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh trong buổi làm việc với các sở, ngành của TP để bàn về dự thảo Quy định về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại cuộc họp, theo ý kiến từ Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP tại văn bản số 995/UBND-TNMT ngày 14/2/2011 về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cũng các sở, ngành có liên quan trình UBND TP ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất trên địa bàn TP, trong các ngày 15/3/2011, 25/3/2011 và ngày 15/4/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp với các Bộ, Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã để góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 43.

Theo đó, dự thảo được soạn thảo trên cơ sở kế thừa một số nội dung tại Quyết định số 43 về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn TP, đồng thời được bổ sung các nội dung mới theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và Thông tư hướng dẫn thi hành số 23/2010/TT-BTP ngày 6/12/2010 của Bộ Tư pháp và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn công tác đấu giá quyền sử dụng đất trong nhiều năm qua trên địa bàn thành phố.

Dự thảo mới có một số nội dung khác so với Quyết định số 43 như về vấn đề quỹ đất tổ chức đấu giá. Căn cứ quy mô, diện tích và vị trí không gian (thuộc khu đô thị, khu đất đã có quy hoạch đô thị được duyệt, ven đường tỉnh lộ, khu vực chưa có quy hoạch, xa đường tỉnh lộ, khu đất nhỏ lẻ xen kẹt) sẽ phân cấp cho cấp huyện trong việc xác định địa điểm, duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án và chịu trách nhiệm về việc phê duyệt. Tiếp nữa là việc ứng vốn GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá, giao Quỹ phát triển TP thực hiện thẩm định, quyết định ứng vốn và thu hồi vốn đã ứng theo quy định.

Bên cạnh đó, tỷ lệ phân bổ nguồn thu từ đấu giá, điều chỉnh theo Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thuộc TP Hà Nội giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, đối với các huyện: Sóc Sơn, Ba Vì, Mỹ Đức, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Thường Tín, Phúc Thọ, Thanh Trì: 50% nộp ngân sách TP, 50% nộp ngân sách huyện. Đối với các huyện, thị xã: Sơn Tây, Đông Anh, Mê Linh, Gia Lâm: 65% nộp ngân sách TP, 35% nộp ngân sách huyện và thị xã. Riêng với 10 quận và các huyện: Hoài Đức, Đan Phương, Từ Liêm, Quốc Oai, Thạch Thất: 70% nộp ngân sách TP, 30% nộp ngân sách quận, huyện….

Tại cuộc họp, sau khi nghe các ý kiến đóng góp của Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch Kiến trúc…, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh kết luận, tất cả các ý kiến của các cơ quan phải được báo cáo lại bằng văn bản, gửi về UBND TP chậm nhất vào ngày 17/5/2011. Các ý kiến đóng góp không được phức tạp hóa thêm những vấn đề dự thảo đã nêu, góp ý theo hướng cải cách cơ chế thông thoáng, phân cấp mạnh, tăng quyền lợi.

Riêng với vấn đề quy hoạch, các đại biểu còn băn khoăn nhiều, Phó Chủ tịch thống nhất, TP sẽ cung cấp thông tin các điểm đã được quy hoạch; Sở Quy hoạch Kiến trúc và Viện Quy hoạch Kiến trúc có trách nhiệm trả lời các quận, huyện trong thời hạn nhất định. Ở những điểm chưa có quy hoạch, phân cấp cho quận, huyện lập quy hoạch tổng mặt bằng 5ha cho xây dựng hạ tầng, 2ha cho xây dựng chung cư. Riêng các khu đất liên quan đến hạ tầng giao thông (đường liên huyện, liên tỉnh, quốc lộ), nếu chưa có quy hoạch, các quận, huyện có thể xin ý kiến của Sở Quy hoạch Kiến trúc về chỉ giới đường đỏ.

Phó Chủ tịch cũng chỉ đạo, với các khu đất xen kẹt dưới 3ha và dưới 5.000 m2 đất đối với khu đất nằm tiếp giáp đường quốc lộ, tỉnh lộ, giao cho các huyện tổ chức đấu giá. Mặt khác, về tỷ lệ phân bổ nguồn thu từ đấu giá, thống nhất chia ra 3 khu vực. Theo đó, ở khu vực quận là 30% nộp ngân sách TP, 70% nộp ngân sách quận; khu vực ven nội, nộp 50% cho ngân sách TP, 50% nộp ngân sách quận, huyện; ở các khu vực khác, tỷ lệ phân chia là 70% và 30%.

Ngoài ra về vấn đề xử lý vi phạm nộp tiền sử dụng đất, thống nhất việc nếu hết thời hạn nộp tiền, người trúng giá chậm nộp tiền thì phải phạt chậm nộp là 0,05%/ngày; nếu nộp chậm quá 30 ngày, tiếp tục phạt lũy tiến lần 2; nếu tiếp tục chậm nộp nữa, đến lần thứ 3 sẽ là hủy kết quả thu hồi đấu giá (việc xử phạt trên áp dụng với các tổ chức, cá nhân). Với các cơ quan Nhà nước, nếu chậm nộp tiền sử dụng đất, nơi nào gây lỗi, phải chịu trách nhiệm về mặt kinh tế. Riêng về việc đấu giá quyền sử dụng đất liên quan đến vấn đề ao, hồ, Phó Chủ tịch yêu cầu trong văn bản chỉ ra đối với các trường hợp này các cấp phường, xã phải báo cáo Thường vụ quận, huyện để trình TP có ý kiến quyết sách cuối cùng.

Có thể thấy, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP Hà Nội trong những năm qua luôn là vấn đề nóng của Hà Nội vì ở đất Thủ đô, tấc đất đều là tấc vàng. Vậy làm sao tạo được cơ chế vừa khuyến khích được các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đất, vừa tăng được nguồn thu cho ngân sách một cách hiệu quả, hợp lý là vấn đề TP Hà Nội đang hướng tới trong việc xây dựng Quyết định mới cho lần này.

(Theo HNM)


Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn