Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hà Nội dự kiến thu 2.450 tỷ đồng tiền đấu giá quyền sử dụng đất

05/05/2011 08:05 

Số dự án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (ĐGQSDĐ) là 30 với tổng diện tích đất đấu giá khoảng 17,96ha, tổng số tiền thu từ đấu giá khoảng 2.450 tỷ đồng

Ngày 4/5, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về việc thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất (ĐGQSDĐ) năm 2011 trên địa bàn TP.

Theo UBND TP, năm 2011, kế hoạch tổng thể danh mục các dự án ĐGQSDĐ và chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng (GPMB), xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá thuộc TP quản lý (quy mô từ 5.000m2 trở lên) là 62 dự án, với tổng diện tích đất 372,54ha.

Trong đó, số dự án tổ chức ĐGQSDĐ là 30 với tổng diện tích đất đấu giá khoảng 17,96ha, tổng số tiền thu từ đấu giá khoảng 2.450 tỷ đồng; 32 dự án đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá với tổng diện tích khoảng 184,64ha.

UBND TP yêu cầu các quận, huyện, thị xã tổ chức ĐGQSDĐ theo đúng quy định; phê duyệt kết quả trúng đấu giá các dự án theo phân cấp. Đồng thời đôn đốc thu tiền trúng đấu giá nộp ngân sách; cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, quản lý việc đầu tư xây dựng của các nhà đầu tư sau khi trúng đấu giá.

Các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm thu 100% số tiền sử dụng đất theo kết quả trúng ĐGQSDĐ của tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá từ năm 2010 trở về trước nộp ngân sách. Việc thu tiền phải hoàn thành trong quý II/2011.

(Theo HNM)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang