Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hà Nội: Được bồi thường khi bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp đang trực tiếp sản xuất

13/06/2008 09:08 

Trong Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND hướng dẫn thực hiện Điều 48 Nghị định 84/CP của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận và bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vừa ban hành, UBND TP Hà Nội quy định: những hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp đang trực tiếp sản xuất thì được giải quyết bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở căn hộ chung cư cao tầng hoặc bằng tiền. Việc bồi thường theo quy định này chỉ được thực hiện một lần.

Như vậy, các trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp nhưng không phải là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì không thuộc đối tượng thực hiện quyết định này.

Khi bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp tại các xã, thị trấn thuộc các huyện thì áp dụng hình thức giao đất ở có hạ tầng kỹ thuật; tại các phường thuộc các quận thì áp dụng hình thức bán nhà ở căn hộ trong quỹ nhà tái định cư.

Đặc biệt, trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có nhu cầu nhận đất ở, nhà ở thì được bồi thường bằng tiền. Số tiền được nhận bồi thường bằng diện tích đất được giao cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định nhân với giá đất ở tại vị trí được giao theo bảng giá đất do UBND TP ban hành trừ đi tổng của giá đất nông nghiệp tương ứng bị thu hồi theo bảng giá đất do UBND TP ban hành với chi phí đầu tư hạ tầng bình quân khu dân cư.

Đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi diện tích đất nông nghiệp nhỏ hơn hạn mức và nhỏ hơn 40 m2 đối với các phường, nhưng đó là thửa đất cuối cùng của hộ gia đình, cá nhân được giao và trước đó đã nhiều lần bị thu hồi diện tích đất nông nghiệp được bồi thường diện tích đất ở đủ theo hạn mức (đối với các huyện) hoặc được 1 căn hộ không quá 80 m2 (đối với các quận). Nếu diện tích đất giao vượt diện tích đất thu hồi, gia đình phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND thành phố quy định tại thời điểm giao đất.

Theo Thanh NiênDành cho người xây nhà

Về đầu trang