Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hà Nội: Lệ phí đấu giá quyền sử dụng đất để xây nhà ở gia đình cao nhất là 500.000 đồng

10/02/2009 09:16 

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND về việc thu phí đấu giá trên địa bàn thành phố. Theo đó, mức thu phí đấu giá đối với người tham gia đấu giá được quy định tương ứng với giá khởi điểm của quyền sử dụng đất hoặc diện tích bán đấu giá.

Cụ thể, trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân có giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống lệ phí là 100.000đ/hồ sơ; từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng là 200.000đ/hồ sơ; trên 500 triệu đồng là 500.000đ/hồ sơ.

Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất khác được tính theo diện tích đất bán đấu giá quyền sử dụng đất: Từ 0,5 ha trở xuống lệ phí là 1 triệu đồng/hồ sơ; từ trên 0,5 ha - 2 ha lệ phí là 3 triệu đồng/hồ sơ; từ trên 2 ha - 5 ha lệ phí là 4 triệu đồng/hồ sơ; từ trên 5 ha lệ phí là 5 triệu đồng/hồ sơ.

Quyết định trên cũng quy định mức thu phí đấu giá tài sản. Theo đó, người có tài sản bán đấu giá nếu bán được tài sản thì phải nộp phí tính trên giá trị tài sản bán được với mức từ 50.000 - 18,5 triệu đồng cộng thêm từ 0% - 5% giá trị tài sản bán được; đối với người tham gia đấu giá phải nộp phí tương ứng với giá khởi điểm của tài sản đấu giá theo mức từ 20.000 - 500.000đ/hồ sơ.

Riêng đối với các tổ chức, cá nhân có tài sản bán đấu giá là tài sản tịch thu sung công quỹ thì không phải nộp phí đấu giá.

 Theo Báo Xây Dựng

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang