Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hà Nội: Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng một số dự án

29/04/2011 10:25 

Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định số 423/QĐ-BXD thanh tra việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật trong 2 dự án: Dự án Bảo tàng Hà Nội; Dự án công viên Hòa Bình.

Cũng theo quyết định này, thanh tra việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật công tác quản lý đầu tư xây dựng của BQLDA Đầu tư và xây dựng các công trình văn hóa kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội và 2 dự án: Dự án Bảo tàng Hà Nội; Dự án công viên Hòa Bình.

Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Tất Thắng - Thanh tra viên chính, Q.Trưởng phòng thanh tra XD2 làm Trưởng đoàn. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra có nhiệm vụ làm rõ việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng của BQLDA Đầu tư và xây dựng các công trình văn hóa kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội và 2 dự án: Dự án Bảo tàng Hà Nội; Dự án công viên Hòa Bình. Phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế, chính sách để kiến nghị bổ sung sửa đổi; có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

(Theo xaydung)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang