Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hà Nội tổ chức góp ý kiến vào Luật Quy hoạch đô thị: Chưa nên đưa quy định Kiến trúc sư trưởng vào Luật

07/03/2009 10:14 

Chiều 6-3, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội do Trưởng đoàn Ngô Thị Doãn Thanh chủ trì đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào 2 dự án luật: Quy hoạch đô thị và Quản lý nợ công. Vấn đề được quan tâm nhiều nhất là chức danh Kiến trúc sư trưởng (KTST) được quy định tại dự thảo Luật Quy hoạch đô thị.

Hà Nội tổ chức góp ý kiến vào Luật Quy hoạch đô thị: Chưa nên đưa quy định Kiến trúc sư trưởng vào Luật

Một góc Thủ đô Hà Nội.  Ảnh: Nguyệt Ánh

Theo ông Nguyễn Khắc Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội: Quy định về chức năng, quyền hạn của 2 chủ thể KTST và Hội đồng Kiến trúc quy hoạch (HĐKTQH) đều chưa rõ ràng. Hà Nội hiện đã có Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng, nếu thêm KTST thì phân định thế nào? Cũng với quan điểm tương tự, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trịnh Kiên Đĩnh cho biết, cách đây 17 năm, Hà Nội đã có KTST,  ban đầu là chức danh cá nhân song sau đó thành một tổ chức, nay là Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Các nước hiện đều áp dụng mô hình KTST là chức danh cá nhân, làm tư vấn cho Chủ tịch UBND TP. Có thêm Hội đồng KTQH với nhiệm vụ tương tự, trường hợp ý kiến khác nhau thì giải quyết thế nào? Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Tô Anh Tuấn lập luận: mô hình KTST cũ chưa tổng kết, đánh giá, nay tiếp tục đưa ra là thiếu cơ sở. Nếu có đưa vào thì KTST không tham gia quản lý nhà nước mà chỉ là chức danh cá nhân, tư vấn cho Chủ tịch UBND TP. Riêng Hà Nội nếu có thêm KTST thì phải có cơ chế phối hợp để tránh chồng chéo với Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng.

 

Về công tác tổ chức xây dựng quy hoạch, dự thảo luật quy định, tại các đô thị đặc biệt như Hà Nội, Bộ Xây dựng sẽ là cơ quan nhận trách nhiệm lập quy hoạch. Các đại biểu cho rằng, quy định này là chưa phù hợp, nên giao cho địa phương làm vì địa phương hiểu rõ nhất tình hình thực tế cũng như nhu cầu phát triển của địa phương. Từ đó, mới có được định hướng quy hoạch hiệu quả, khả thi nhất. Trường hợp địa phương không đủ năng lực làm quy hoạch, có thể thuê tư vấn, thậm chí tư vấn nước ngoài để có được quy hoạch tốt nhất...

 

Tổng hợp các ý kiến, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh cho biết, quan điểm của thành phố là chưa nên đưa quy định cứng về chức danh KTST vào luật trong khi chưa có đánh giá khách quan, chính xác về mô hình đã từng thí điểm 10 năm ở Hà Nội. Các nhiệm vụ, chức năng của KTST sẽ chuyển giao cho HĐKTQH đảm đương. Liên quan tới thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch, Trưởng đoàn Ngô Thị Doãn Thanh nhất trí với các ý kiến nên giao cho chính quyền địa phương xây dựng quy hoạch để có thể bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của quy hoạch.

 

Về Luật Quản lý nợ công, đa số ý kiến đều cho rằng dự thảo luật chưa cụ thể, nhiều vấn đề chỉ mang tính nguyên tắc chung; cần phải cụ thể hơn nữa về chế độ trách nhiệm trong quản lý, điều kiện vay, được bảo lãnh, chế độ thanh tra, giám sát. Có ý kiến rằng để bảo đảm tính bao quát, cụ thể thì chỉ nên có một điều quy định chi tiết các vấn đề thuộc nguyên tắc quản lý nợ công…

 

Theo Hà Nội Mới

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang