Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hà Nội: Tổng kết 7 năm thi hành Luật Đất đai

16/03/2011 08:08 

Ngày 15/3, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai năm 2003. Hội nghị tập trung nêu những kiến nghị nghiên cứu, sửa đổi bổ sung đối với Luật đất đai 2003.

Hà Nội: Tổng kết 7 năm thi hành Luật Đất đai | ảnh 1
Tổng diện tích tự nhiên của TP Hà Nội là 332.888,99 ha

TP Hà Nội đã ban hành 3.533 quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp hơn 1,6 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hàng năm, thu ngân sách khoảng 10.000 tỷ đồng từ đất

Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2010, tổng diện tích tự nhiên của TP Hà Nội là 332.888,99 ha. Trong đó, nhóm đất nông nghiệp hơn 188 nghìn ha (chiếm 56,66%), nhóm đất phi nông nghiệp gần 135 nghìn ha (chiếm 40,54%), nhóm đất chưa sử dụng là hơn 9.300 ha (chiếm 2,8%).

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, sau 7 năm thi hành Luật Đất đai, công tác xây dựng cụ thể hóa cơ chế, chính sách quản lý tài nguyên đất đai trong điều kiện đặc thù của Hà Nội đã được bổ sung và hoàn thiện một cách tích cực.

TP đã ban hành 50 văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai, góp phần sử dụng đất có hiệu quả, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước.

Từ 1/7/2004 đến nay, TP Hà Nội đã ban hành 3.533 quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 18.776 ha. Các hồ sơ đều được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

TP cũng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB)  1.362 dự án với diện tích 6.866 ha; chi 26.078 tỷ đồng cho 18 vạn hộ gia đình, cá nhân; bố trí tái định cư cho 13.429 hộ dân.

UBND các quận, huyện, thị xã đã lập phương án hỗ trợ đất dịch vụ cho các hộ dân với diện tích khoảng 550 ha.

Tính đến nay, tổng số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trên địa bàn TP là 1.666.431 giấy.

Hàng năm, TP thu ngân sách khoảng 10.000 tỷ đồng từ công tác thu phí, lệ phí, tư vấn về giá đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án đầu tư…

Từ năm 2003 đến nay, UBND TP đã quyết định thu hồi đất của 143 tổ chức để đất hoang hóa, sử dụng sai mục đích, vi phạm luật Đất đai, với diện tích khoảng 130 ha.

Nảy sinh các bất cập cần khắc phục

Đánh giá về Luật Đất đai năm 2003, theo các đại biểu, thực tế triển khai thi hành trong thời gian qua đã phát sinh những nội dung cần phải điều chỉnh như vai trò của Nhà nước với tư cách là chủ sở hữu về đất đai trong việc quản lý, điều tiết các nguồn lợi về đất đai để phát triển; vấn đề phân bố nguồn tài nguyên đất đai, chính sách giao đất nông nghiệp, thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm; chính sách điều tiết lợi ích từ đất đai giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân, cơ chế chính sách tạo quỹ đất của Nhà nước phục vụ các mục tiêu công ích, điều tiết thị trường đất đai và hỗ trợ tái định cư…

Theo ông Nguyễn Đức Biền, Trưởng ban chỉ đạo GPMB TP Hà Nội, về cơ bản Luật Đất đai đã xóa bỏ được cơ chế xin – cho, tạo được nguồn thu từ đất.

Tuy nhiên, về lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ tái định cư cần thành lập đơn vị tư vấn giá đủ mạnh để tư vấn về giá đất sát giá thị trường, làm cơ sở cho việc xây dựng khung giá đất, phục vụ công tác đền bù, GPMB. Đồng thời, thống nhất áp dụng một giá trong việc bồi thường, hỗ trợ và trong việc thu tiền sử dụng đất để đảm bảo thống nhất giữa quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng kiến nghị bổ sung các quy định cụ thể về quyền của chủ sở hữu đất đai; thu tiền sử dụng đất (có thời hạn) đối với các dự án thương mại, dịch vụ trong khu vực nội thành; gắn việc quản lý đất và nhà vào một đầu mối…

Hà Nội cũng đề nghị lập quy hoạch chi tiết 1/500 đường gom, dải cây xanh, hành lang hai bên đường, khai thác quỹ đất hai bên đường để thực hiện đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất, tăng nguồn thu ngân sách.

Trường hợp sau khi quy hoạch, khu đất ra mặt đường thì người sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước giá trị chênh lệch lợi thế địa tô.

(Theo Chinhphu.vn)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang