Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hải Phòng: 75% số tổ chức được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm nay

11/02/2009 16:09 

Năm 2009, phấn đấu nâng số tổ chức được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lên 75%, là nhiệm vụ trọng tâm của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng.


Đến nay, toàn thành phố mới có 2330 tổ chức được cấp GCNQSDĐ, bằng 41,64% tổng số tổ chức cần cấp GCNQSDĐ. Cả năm 2008, chỉ có 284 tổ chức được cấp GCNQSDĐ.

Để đạt mục tiêu đề ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đổi mới trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; hoàn thành và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố đến năm 2020 và của 12 quận, huyện.

Theo Bộ TN-MT

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang