Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hải Phòng: Đến năm 2025 sẽ không thiếu cung nhà ở đô thị

22/08/2013 08:53  |  Theo Báo Xây Dựng

Thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, TP Hải Phòng đã lập “Đề án phát triển và quản lý đô thị Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”.

Trong đó dự báo, đến năm 2025 dân số khu vực đô thị có khoảng 2,4 triệu người và chỉ tiêu diện tích bình quân về nhà ở phấn đấu đạt 25 m2 sàn/người. Do đó, tổng nhu cầu về quỹ nhà ở khu vực đô thị đến năm 2025 của Hải Phòng cần khoảng 60 triệu m2 sàn. Nhưng theo kết quả điều tra dân số và nhà ở do Cục Thống kê Hải Phòng công bố tại thời điểm 01/4/2009, thì khu vực đô thị của thành phố có số dân là 846.191 người với tổng diện tích nhà ở bằng 18,625 triệu m2 sàn (bình quân 21,3 m2 sàn/người). Như vậy, đến năm 2025, quỹ nhà ở cần phát triển thêm trong khu vực đô thị Hải Phòng là khoảng 41,3 triệu m2 sàn.

Một dự án phát triển nhà tại Hải Phòng sắp được đưa vào khai thác, sử dụng.


Từ những số liệu chuyên ngành trong giai đoạn 2002-2007 cho thấy, tỷ trọng diện tích nhà ở được xây dựng theo các dự án đầu tư tại Hải Phòng chiếm hơn 30% tổng quỹ nhà ở phát triển mới. Dự kiến, giai đoạn 2015-2025, tỷ trọng này sẽ chiếm khoảng 40%, còn lại 60% quỹ nhà ở được phát triển bằng các dự án tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất và do người dân tự xây dựng, cải tạo. Với tỷ trọng đó, nhu cầu cần phát triển nhà ở từ các dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư khoảng 16,5 triệu m2 sàn ( bằng 40% của tổng số 41,3 triệu m2 sàn), 24,8 triệu m2 sàn nhà ở còn lại sẽ được phát triển từ các dự án tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất do cấp quận, huyện làm chủ đầu tư và những nhà ở do người dân tự xây dựng.

Đến thời điểm này, trên địa bàn toàn thành phố đã và đang có tới 327 dự án phát triển đô thị. Trong đó, 142 dự án do các quận, huyện làm chủ đầu tư, hầu hết đều là những dự án tái định cư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất ở, dự án chỉnh trang đô thị…( các đô thị vệ tinh). Đáng chú ý là, 185 dự án phát triển nhà ở, xây dựng khu đô thị mới do các doanh nghiệp làm chủ đầu tư với tổng diện tích 17.061.222 m2 sàn; trong khi đó, đến năm 2025, dự kiến nhu cầu cần phát triển nhà ở đô thị Hải Phòng chỉ khoảng 16,5 triệu m2 sàn. Như vậy, nếu chỉ riêng số lượng dự án phát triển nhà, khu đô thị mới do các doanh nghiệp làm chủ đầu tư được thực hiện bình thường như phương án quy hoạch đã phê duyệt, thì lượng “cung” cũng sẽ đủ để đáp ứng nhu cầu dự kiến về nhà ở khu vực đô thị của Hải Phòng đến năm 2025.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang còn “đông cứng” cùng với những khó khăn nhiều mặt của các nhà đầu tư như hiện nay, có lẽ TP Hải Phòng không cần thiết phải xem xét đến việc chấp thuận đầu tư thêm những dự án phát triển nhà mới. Vấn đề đặt ra lúc này đối với các cấp, ngành chức năng và các doanh nghiệp ở thành phố Cảng là làm sao vừa bám sát cơ chế, chính sách của Chính phủ, Nhà nước; vừa vận dụng linh hoạt, sát hợp với thực tiễn của địa phương nhằm khuyến khích, tạo điều kiện tháo gỡ vướng mắc cho các Chủ đầu tư để biến dự án phát triển nhà ở đang có trở thành hiện thực theo quy hoạch đã phê duyệt và đúng với cam kết về lộ trình tiến độ dự kiến.

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang