Hải Phòng: Hơn 600 tỷ đồng tiền nợ sử dụng đất

09/09/2009 08:36 

Theo Cục thuế Hải Phòng, đến nay thành phố có 21 dự án phát triển nhà trên địa bàn thành phố còn nợ tiền sử dụng đất.

Tổng số tiền nợ là 617.435 triệu đồng, trong đó, tiền nợ với các lý do vướng mắc có tính khách quan là 148.783 triệu đồng; số tiền đã nộp trước khi bàn giao xuống quận, huyện là 339.807 triệu đồng; số tiền còn lại phải thu bàn giao cho quận, huyện là 128.844 triệu đồng.
 
Những năm gần đây các dự án kinh doanh nhà ở trên địa bàn Hải Phòng ít được triển khai, kết quả thực hiện đấu giá đất còn hạn chế, tiến độ triển khai chậm so với kế hoạch phê duyệt. Việc điều chỉnh tăng giá đất từ năm 2005 theo Luật đất đai đã tác động mạnh đến thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, thị trường nhà đất trong những tháng đầu năm 2009 có dấu hiệu chuyển biến, nhất là tại các khu vực thuộc địa bàn các quận mới thành lập; nhu cầu giao đất ở và giao dịch nhà, đất tại các dự án đang triển khai cũng tăng hơn so các năm trước. Điều này dẫn đến tình hình thu ngân sách từ tiền sử dụng đất năm 2009 trở nên hết sức khó khăn.

Theo Cong Thuong

Dành cho người xây nhà