Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hải Phòng quyết định giá đất năm 2009

25/12/2008 14:42 

TP. Hải Phòng đã quyết định giá đất trên địa bàn thành phố sẽ thực hiện trong năm 2009 không vượt quá 30 triệu đồng/m2.

Theo đó, giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn sẽ điều chỉnh tăng ở 679 đường phố của 15 quận, huyện (chiếm 63% số đường, phố), 238 đường phố (chiếm 22%) giữ nguyên giá của năm 2008, có 20 đường phố giá sẽ giảm, 132 đường phố bổ sung và 10 đường phố tăng mức giá do tách đoạn đường phố.

Riêng giá loại đất này ở huyện đảo Bạch Long Vỹ được giữ nguyên như năm 2008. Mặc dù một số tuyến đường phố, giá chuyển nhượng thực tế tăng cao, song giá đất 2009 của thành phố sẽ có mức tăng nhỏ hơn hoặc bằng 50% (cao nhất là 30 triệu đồng/m2), mức tăng trung bình là 30%, mức tăng thấp nhất là lớn hơn hoặc bằng 7% so với mức giá đất năm 2008.

Cá biệt, tại một số vị trí mức giá tăng từ 100 đến 225% như ở quận Đồ Sơn, Dương Kinh, Cát Hải... Với việc tăng giá đất trên các tuyến đường phố ở mức vừa phải, Hải Phòng cố tạo ra môi trường thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và thực hiện các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Riêng một số tuyến đường thuộc quận Dương Kinh, huyện Kiến Thụy, An Lão nơi có dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi qua, mức giá đất được giữ nguyên như năm 2008. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp điều chỉnh tăng thêm 10% so với giá năm 2008.

Về giá đất nông nghiệp năm 2009 tại các huyện vẫn giữ nguyên theo quy định về giá đất nông nghiệp năm 2008, có điều chỉnh bổ sung một số khu vực đô thị và huyện Cát Hải. Cụ thể, điều chỉnh tăng 50% giá đất nông nghiệp trong đô thị, tăng 10% giá đất rừng và làm muối tại huyện Cát Hải, không phân loại vị trí đối với đất làm muối.

Theo Báo Xây Dựng

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang