Đó là dự án sản xuất kết cấu thép, bloc tàu biển phục vụ cho công nghiệp đóng tàu do Cty TNHH SongSan - Vinashin làm chủ đầu tư với tổng số vốn 41,064 triệu USD; diện tích thuê đất 22,26 ha. Dự kiến, tháng 9/2008 nhà máy sẽ đi vào sản xuất. Bên cạnh đó là dự án cầu cảng Lê Quốc do Cty TNHH Lê Quốc làm chủ đầu tư với tổng diện tích thuê đất là 11,32 ha.

Hai dự án còn lại là: Dự án sản xuất nắp hầm hàng do Cty Vinashin-Mac. Gregor làm chủ đầu tư với tổng số vốn đăng ký 16,3 triệu USD và dự án Viking - Shinec sản xuất dây thừng với tổng vốn đầu tư 5 triệu USD, diện tích 1,5 ha.

Theo Diễn đàn Doanh Nghiệp