Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hải Phòng: Thu hồi 470 ha để cho 63 dự án đầu tư thuê đất

02/07/2011 09:07 

Theo báo cáo của UBND Tp Hải Phòng, 6 tháng đầu năm, Hải Phòng đã giao, cho thuê sử dụng cho 23 dự án với diện tích hơn 133 ha.

Hiện Thành phố cũng đã ra thông báo thu hồi 470 ha đất để phục vụ việc giao, cho thuê đất đối với 63 dự án đầu tư.

Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Phòng đã thẩm định bản đồ địa chính, trích đo để phục vụ việc giao, thuê và thu hồi đất cho 80 dự án với diện tích 1.613 ha, cấp 7.125 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đã chỉ đạo lập đề án xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới về đa dạng sinh học.

Thành phố đã cấp 4 giấy phép xả thải vào nguồn nước, 44 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Thực hiện quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh 5 điểm, quan trắc chất lượng các sông: Giá, Rế và Đa Độ và các cửa xả  Vĩnh Niệm, Máy Đèn, Hạ Đoan, hồ An Biên, hồ Sen…

(Theo VIR)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang