Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hậu Giang: Cải thiện công tác quản lý đất đai

29/04/2009 11:18 

Sau một năm triển khai thực hiện, dự án đo đạc, thành lập bản đồ, thành lập hồ sơ địa chính, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số địa phương trong tỉnh Hậu Giang đã cơ bản hoàn thành. Đây là cơ sở quan trọng cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại các địa phương.

Hậu Giang: Cải thiện công tác quản lý đất đai
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, trước đây các cấp, các ngành chuyên môn đã gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý cơ sở dữ liệu về đất đai, hồ sơ địa chính và khó giải quyết nhanh chóng mọi vấn đề liên quan đến việc sử dụng đất đai. Nguyên nhân là do bản đồ, hồ sơ địa chính trên toàn tỉnh Hậu Giang được thành lập từ những năm 1995; hồ sơ địa chính được đo đạc, thành lập chủ yếu bằng các phương pháp thủ công, thiếu sự chính xác. Theo thời gian, hình thể, diện tích, loại đất đã bị biến động thay đổi rất nhiều, đặc biệt là ở các đô thị có tốc độ đô thị hóa khá cao. Từ đó, tạo ra sự khác biệt hiện trạng giữa bản đồ, hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong nhân dân, giữa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hiện trạng đất đang sử dụng.

Trước tình hình cấp thiết đó của công tác quản lý Nhà nước về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện dự án đo đạc, thành lập bản đồ, thành lập hồ sơ địa chính, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân tại các địa phương: thị xã Vị Thanh, thị trấn Long Mỹ, xã Thuận Hưng và xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ. Đơn vị trực tiếp thi công là Công ty Đo đạc địa chính và công trình (Bộ Tài nguyên và Môi trường) thực hiện. Thời gian thực hiện dự án khoảng 12 tháng, kể từ đầu tháng 3-2008.

Trong quá trình thực hiện dự án, có một số khó khăn nhất định làm cho công tác ngoại nghiệp kéo dài. Một trong những công đoạn làm hao tốn thời gian là việc thu thập bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - hồ sơ pháp lý quan trọng nhất của người dân. Một số trường hợp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân đang trong tình trạng thế chấp, vay vốn ngân hàng, hoặc đang trong thời gian tranh chấp đất đai, rất khó thu thập. Nhiều người dân có đất nằm trên địa bàn, nhưng đi làm ăn xa, đến khi đo đạc thì không có ở nhà để làm các thủ tục cần thiết như: chỉ ranh, ký biên bản xác định mốc giới thửa đất,... Thực hiện đo, vẽ lại bản đồ cần phải căn cứ các quy hoạch chi tiết đã được duyệt, nhưng tại một số địa phương có nhiều đồ án chi tiết cùng thuộc trên địa bàn nên khó căn cứ vào quy hoạch nào để thực hiện.

Tuy nhiên, nhờ sự triển khai và thực hiện đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị thi công và các cấp địa phương giải quyết ngay các vướng mắc, đến nay, dự án đã được hoàn thành xong công tác ngoại nghiệp. Hiện, dự án đang được tiếp tục triển khai rộng rãi đến người dân, thực hiện cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trong khu vực dự án.

Ông Nguyễn Văn Huyền, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang cho biết: “Hiện nay, Sở đang tập trung thực hiện phần còn lại của dự án, đẩy mạnh tiến độ thực hiện để có thể hoàn thành theo đúng kế hoạch. Theo đó, tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân về tầm quan trọng của dự án, vận động người dân tích cực tham gia trong công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường công tác phối hợp giữa đơn vị thi công với các phòng ban, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, địa phương để việc xét duyệt hồ sơ địa chính được chính xác và nhanh chóng”.

Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang cũng đang triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn toàn tỉnh Hậu Giang. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, đồng thời xác lập cơ sở pháp lý về quyền sử dụng đất của từng chủ sử dụng, tạo điều kiện để họ thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ đối với Nhà nước được thuận lợi và đầy đủ.

Theo Bo TN - MT

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang