Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH đề nghị như vậy khi thẩm tra dự kiến chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trình tại phiên họp TVQH sáng 25/9.

Theo Bộ trưởng Tư pháp, Chính phủ muốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật đăng ký bất động sản nhằm xây dựng một hệ thống đăng ký tập trung, thống nhất các quyền đối với BĐS, tránh sự chồng chéo nhiều giấy, nhiều cửa như trước đây.

Khi đó, tất cả những ai có giao dịch liên quan đến BĐS đều phải qua hệ thống này. Tất cả các loại giấy mà ta gọi là “giấy đỏ”, “giấy hồng”, “giấy trắng”... sẽ được thống nhất dưới một mẫu chung.

Tuy nhiên, Uỷ ban TVQH sau khi thẩm tra đã cho rằng, chưa cần thiết phải ban hành Luật Đăng ký BĐS vì phạm vi điều chỉnh, nội dung của dự Luật không rõ ràng, trùng lặp với Bộ Luật dân sự, Luật Đất đai và nhiều luật khác.

Do đó, tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2008), UBTVQH đề nghị chưa trình dự án Luật Đăng ký BĐS và cũng chưa đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009. UBTVQH cho rằng, nên sớm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai để giải quyết những vướng mắc, bất cập trong quản lý nhà nước về đất đai hiện nay.

Trước đó, ngày 15/07, Chính phủ đã có Tờ trình số 101/TTr-CP gửi UBTVQH đề nghị xem xét, bổ sung dự án Luật đăng ký bất động sản vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 để Quốc hội xem xét cùng với dự án Luật đăng ký giao dịch bảo đảm, vì các dự án luật này có nhiều nội dung liên quan trực tiếp với nhau.
 
Theo DDDN