Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hướng giải quyết nhà siêu mỏng ở Cần Thơ

13/07/2010 09:05

Ông Mai Như Toàn, phó giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cho biết theo thống kê trên địa bàn quận Ninh Kiều có 128 trường hợp nhà siêu mỏng, tồn tại khi mở rộng và mở mới các tuyến đường từ năm 1994 đến nay. Trước năm 2008, vấn đề này chưa có quy định cụ thể.

Về giải pháp, cụ thể giải quyết như sau: đối với công trình không đủ chuẩn xây dựng đang tồn tại xử lý bằng hai cách: khuyến khích các hộ dân tự thương lượng để hợp khối công trình, nhằm đảm bảo yêu cầu đủ chuẩn xây dựng; nếu dân không thương lượng được thì nhà nước đứng ra thu hồi và sử dụng điều tiết phần đất đã thu hồi.

Đối với các dự án đã được phê duyệt trước ngày 03-4-2008, lô đất không đủ chuẩn là lô đất có diện tích nhỏ hơn 15m2, có bề rộng lô đất hoạch chiều thâm hậu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m.

Đối với dự án được phê duyệt sau ngày 03-4-2008, lô đất không đủ chuẩn xây dựng là lô đất có diện tích nhỏ hơn 25m2, với chiều sâu lô đất hoặc  bề rộng lô đất so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 2,5m2.

Đối với dự án đang triển khai, phải khảo sát thống kê diện tích đất không đủ chuẩn xây dựng.  Thu hồi toàn bộ diện tích đất không đủ chuẩn xây dựng. về kinh phí thực hiện, các dự án do Trung ương hoặc TP đầu tư thì nguồn vốn thu hồi đất không đủ chuẩn sẽ do ngân sách TP cấp. Đối với các tuyến đường do quận, huyện đầu tư sẽ bố trí từ ngân sách quận, huyện. Nếu ngân sách quá lớn, thì đề nghị UBND TP xem xét, giải quyết.

Về quản lý, khai thác, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý, khai thác. Ưu tiên cho hộ phía trong được mua. Giá do nhà nước qui định. Trường hợp các hộ phía trong không có nhu cầu mua lại trung tâm phat triển quỹ đất cùng với UBND các quận, huyện đề xuất sử dụng vào mục đích công cộng, phục vụ nhu cầu xã hội và phát triển đô thị.

Theo Tuổi Trẻ

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang