Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2010

10/05/2010 11:22 

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 62/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2010.

Theo đó, số dự án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2010 là 33 dự án và đấu giá đất nhỏ lẻ, xen kẹt với tổng số tiền (dự kiến) thu đấu giá quyền sử dụng đất năm 2010 là 2.600 tỉ đồng (trong đó thu các dự án thuộc thành phố quản lý là 2.290 tỉ đồng, đấu giá đất nhỏ lẻ và thu tiền sử dụng đất khác do các quận, huyện thị xã quản lý là 310 tỉ đồng).

Chia theo khối các đơn vị tổ chức thực hiện như sau: Khối quận và thị xã: 8 dự án, số thu đấu giá khoảng 700 tỉ đồng; khối huyện: 21 dự án, số thu đấu giá khoảng 1.420 tỉ đồng; khối các sở, ngành: 4 dự án, số thu đấu giá khoảng 480 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm lập, phê duyệt kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất được thành phố giao làm chủ đầu tư và kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng và đấu giá các khu đất nhỏ lẻ của đơn vị mình, đảm bảo tính khả thi, làm cơ sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách từ đấu giá đất năm 2010.

Theo Lao Động

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang