Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Khánh Hòa sẽ xây dựng nhà giá rẻ tại TP Nha Trang

30/07/2009 16:52 

Bộ Xây dựng vừa có quyết định về việc đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp kết hợp với xây dựng nhà ở thương mại tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp kết hợp với xây dựng nhà ở thương mại trong Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại 57 Cao Thắng, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Bộ Xây dựng thống nhất với kiến nghị của Tổng công ty Sông Hồng về việc Phần xây dựng nhà ở thu nhập thấp được áp dụng cơ chế, chính sách quy định tại Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; phần nhà ở thương mại áp dụng cơ chế, chính sách hiện hành về đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Do cơ chế chính sách đầu tư xây dựng dự án nhà ở thu nhập thấp và cơ chế đầu tư nhà ở thương mại có sự khác nhau, vì vậy dự án cần tách thành hai khối nhà riêng biệt, khối nhà thu nhập thấp và khối nhà thương mại để đảm bảo việc quản lý đầu tư cũng như quản lý sử dụng sau này được chặt chẽ.

Tổng công ty Sông Hồng phải lập dự án đầu tư trình UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt theo quy định.

Theo Do Thi

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang