Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Khảo sát, đánh giá việc quản lý sử dụng đất của các hợp tác xã

31/03/2009 14:11 

UBND TP vừa ban hành Quyết định số 1409/QĐ-UBND, về việc thành lập tổ công tác khảo sát, đánh giá việc quản lý sử dụng đất của các hợp tác xã trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tổ công tác sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá việc quản lý sử dụng đất của các hợp tác xã có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng việc quản lý, sử dụng đất của toàn bộ các hợp tác xã trên địa bàn, kể cả các hợp tác xã không còn hoạt động nhưng vẫn còn quản lý, sử dụng đất. Sau đó, tổ công tác phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất việc quản lý sử dụng đất của các hợp tác xã để báo cáo UBND TP. 

Theo KTĐT


Chủ đề được quan tâm

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang