Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Kiên Giang: Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và quản lý đất đai

21/01/2009 11:29 

Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai do Trung tâm Kỹ thuật và Tài nguyên Môi trường Kiên Giang lập và được Tổng Cục quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

Kiên Giang: Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và quản lý đất đai

Điện tử hóa công tác lập hồ sơ địa chính.

Dự án được duyệt sẽ tiến hành đo đạc lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/200 và 1/5000 đồng thời đo đạc 3.601 điểm địa chính trên phạm vi 75 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích 422.689,03 ha, số giấy chứng nhận QSDĐ dự kiến cấp mới 14.1548 giấy và cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ 21.5658 giấy. Tổng kinh phí thực hiện dự án gần 182 tỷ đồng.

Theo Bộ TN - MT

Chủ đề được quan tâm

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang