Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Kiến nghị giải quyết cho người thừa kế nhà hợp pháp

17/08/2009 10:10 

Sở Xây dựng TP.HCM vừa kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấp nhận thêm đối tượng được cải thiện chỗ ở là người đại diện thừa kế hợp pháp của chủ sở hữu đối với nhà thuộc diện cải tạo, thực hiện chính sách quản lý nhà đất.

Theo Sở Xây dựng, nghị quyết 755 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (về việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1-7-1991) và các văn bản hướng dẫn quy định: đối tượng được hỗ trợ cải thiện chỗ ở phải là chủ sở hữu nhà bị quản lý, đang ở nhà thuê, mượn hoặc ở nhờ nhà của người khác.

Nhưng hiện nay nhiều chủ sở hữu đã chết chỉ còn lại con, trường hợp chủ sở hữu còn sống thì cũng đã lớn tuổi, thường phải sống gần, dựa vào con, nên Sở Xây dựng cho rằng quy định này chưa hợp lý.

Theo Tuoi Tre

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang