Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Kiến nghị sửa đổi chính sách bồi thường, tái định cư

10/01/2009 09:06  |  Theo Tuổi trẻ Online

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư.

Theo đó, với các dự án đã thực hiện xong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày nghị định (NĐ) 84 có hiệu lực thi hành (1-1-2008) thì không áp dụng hoặc điều chỉnh theo NĐ này. Với các dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày NĐ84 có hiệu lực nhưng chưa tiến hành áp giá và chưa chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì được điều chỉnh theo NĐ này.

Với các dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày NĐ84 có hiệu lực, đã và đang chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND TP kiến nghị: không áp dụng hoặc điều chỉnh chính sách bồi thường theo NĐ84, kể cả giá đất để tính bồi thường. Giá bán nhà ở, đất ở tái định cư theo nguyên tắc không cao hơn giá đất ở để tính bồi thường có vị trí tương ứng nhằm đảm bảo cho người bị thu hồi đất có chỗ ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Người bị thu hồi đất được miễn các khoản phí và lệ phí, còn nếu phải thực hiện các nghĩa vụ này sẽ do chủ đầu tư trả. Các dự án thuộc diện này người bị thu hồi đất được hỗ trợ thêm lãi suất tiền gửi tiết kiệm trên số tiền bồi thường, hỗ trợ mà người dân được nhận kể từ ngày phê duyệt phương án bồi thường đến ngày có quyết định chi trả cho người dân.

UBND TP cũng kiến nghị Chính phủ quy định bổ sung đối với trường hợp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, nhưng khi Nhà nước thu hồi đất có nhà ở thì căn cứ vào thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất để tính bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại NĐ84.

Theo UBND TP, quy định hiện hành mức hỗ trợ di dời cao nhất trong phạm vi tỉnh, TP là 3 triệu đồng/hộ, di chuyển sang tỉnh khác được hỗ trợ cao nhất là 5 triệu đồng/hộ. UBND TP cho rằng các mức này chưa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và kiến nghị Chính phủ giao cho UBND cấp tỉnh quy định cụ thể mức hỗ trợ.                                                                                   

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang