Kiến nghị về hoàn thiện Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất

14/08/2008 09:37

UBND TP HCM vừa kiến nghị một số Bộ về hoàn thiện Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai (liên quan đến việc cho nhà đầu tư nước ngoài thuê đất xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, nhà đầu tư nước ngoài tham gia đấu giá).

Bộ Tài chính cần hướng dẫn phương pháp xác định giá thuê đất sát giá thị trường để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền thuê đất và xử lý tài chính sau khi đơn vị trúng đấu giá được thuê đất chuyển sang giao đất ổn định lâu dài (trường hợp nhà đầu tư nước ngoài bán nhà ở cho người Việt Nam).

Theo HCM CityWeb

Dành cho người xây nhà