Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Lấy ý kiến đại biểu QH về dự án đường sắt cao tốc

15/06/2010 09:02

Nhiều vị đại biểu Quốc hội (QH) cho biết họ đã nhận được “phiếu xin ý kiến về dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM” của ủy ban thường vụ QH.

Theo đó, qua tổng hợp, ý kiến của các đại biểu QH còn rất khác nhau. Ủy ban Thường vụ QH nhận thấy đây là một dự án có vốn đầu tư rất lớn, có mối quan hệ, tác động nhiều mặt, dư luận xã hội nhiều chiều nên để làm cơ sở trình QH xem xét, quyết định trước ngày diễn ra việc QH chính thức biểu quyết thông qua (19-6), Ủy ban Thường vụ QH đã xin ý kiến các đại biểu QH nhiều nội dung.

Cụ thể, về việc QH quyết định thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - TP.HCM, Ủy ban Thường vụ QH đưa ra các phương án để đại biểu QH lựa chọn (bằng cách đánh dấu X vào phương án mà mình chọn) như sau: phương án Chính phủ trình: thông qua nghị quyết tại kỳ họp này làm căn cứ để Chính phủ triển khai thực hiện các công việc, các bước tiếp theo; phương án khác: chưa thông qua nghị quyết tại kỳ họp này để các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện trình QH tại kỳ họp khác; ý kiến khác (nếu có thì các vị đại biểu QH ghi vào phiếu).

Trong trường hợp QH đồng ý ra nghị quyết tại kỳ họp này, các vị đại biểu QH cũng có thể lựa chọn nghị quyết thể hiện theo một trong hai hướng sau: phương án Chính phủ trình: tán thành xây dựng đường sắt cao tốc, theo đó nghiên cứu lập dự án đầu tư (dự án khả thi) toàn tuyến Hà Nội - TP.HCM. Đầu tư trước hai đoạn tuyến là Hà Nội - Vinh và TP.HCM - Nha Trang, bắt đầu vào năm 2014 và đưa vào sử dụng năm 2025. Đầu tư đoạn tuyến còn lại và thông toàn tuyến vào năm 2035. Phương án khác: tán thành xây dựng đường sắt cao tốc nhưng lùi thời gian khởi công xây dựng và lựa chọn lộ trình thích hợp.

Ủy ban Thường vụ QH đã đề nghị các vị đại biểu QH gửi ý kiến của mình tới đoàn thư ký để tổng hợp, chậm nhất là đầu giờ sáng hôm nay (15-6).
 

Theo Tuổi Trẻ

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang