Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Long An: Chấp thuận đầu tư khu công nghiệp và khu tái định cư 480 ha

15/07/2011 08:31 

UBND tỉnh Long An vừa ban hành công văn chấp thuận để CTCP Long Hậu lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án khu A thuộc Khu công nghiệp Long Hậu 3, diện tích 380 ha và khu tái định cư, diện tích 97 ha.

Dự án khu A thuộc khu công nghiệp Long Hậu 3 có quy mô 380 ha, khu tái định cư diện tích 97 ha, nằm tại xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc.

Tỉnh đồng thời thoả thuận địa điểm để LHG đầu tư khu công nghiệp Long Hậu 3 với diện tích khoảng 120 ha và khu tái định cư 40 ha. Lý do là khu đất trên có khoảng 120 ha đầu tư khu công nghiệp và khu tái định cư và 40 ha thuộc khu tái định cư phù hợp với quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Hai dự án trên sẽ được xây tại xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc theo quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/5.000 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đến ngày 30/7/2012, LHG phải hoàn tất các thủ tục theo quy định và triển khai thực hiện dự án, nếu không thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh để thu hồi chủ trương trên, đồng thời định kỳ hàng tháng phải có báo cáo về tiến độ hoàn thành thủ tục và triển khai dự án.

Tại Long An, LHG đang triển khai khu dân cư Long Hậu 37 ha và khu công nghiệp Long Hậu gần 250 ha tại huyện Cần Giuộc.

(Theo DVT)

Dành cho người xây nhà

Bạn quan tâm tới xe hơi?
Về đầu trang