Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Luật Đất đai sửa đổi: Cần có cơ chế giá đền bù đất riêng cho đô thị lớn

28/03/2013 08:16

Đây là kiến nghị của nhiều đại biểu dự hội nghị góp ý dự thảo Luật đất đai sửa đổi do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tp.HCM tổ chức ngày 26/3.

 

Đóng góp ý kiến cho dự thảo, một số đại biểu cho rằng trong quản lý đất đai cần quan tâm đến môi trường sống, đến phần không gian trên mặt đất và dưới mặt đất vì những vấn đề đó đều liên quan đến giá trị sử dụng đất đai, cần thiết phải quy định rõ trong luật.

Về thẩm quyền giao đất, từ thẩm quyền chung của UBND quận-huyện trong Luật đất đai hiện hành, Dự thảo Luật sửa đổi quy định thẩm quyền riêng của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận-huyện.

Có ý kiến đề nghị nên giữ nguyên thẩm quyền của tập thể UBND, bởi lẽ thời gian qua, việc giao đất, quản lý đất đai tuy có nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng cũng có tiêu cực, vì thế nếu giao thẩm quyền riêng thì ai sẽ giám sát.

Về bồi thường đất, tái định cư, các đại biểu cho rằng trong Dự thảo Luật đất đai quy định giá đền bù do Chính phủ ban hành nhưng nên có chính sách đặc thù cho các thành phố lớn như Hà Nội, Tp.HCM.

Mặt khác, Dự thảo Luật đưa ra 2 phương án về giá bồi thường đất đai, một là khi giá trị gia tăng tăng 20% thì được điều chỉnh hoặc 5 năm định kỳ một lần, các đại biểu cho rằng nên có một bộ phận độc lập định mức được giá trị gia tăng trong từng năm, từng quý để căn cứ vào đó Nhà nước khẳng định có sự sai biệt 20% và có sự điều chỉnh giá; hoặc nếu chọn phương án 5 năm/lần thì trong mỗi năm có thể điều chỉnh giá theo thị trường để sự sai biệt.


Tại hội nghị, các đại biểu đã hoan nghênh dự thảo Luật đất đai sửa đổi có nhiều tiến bộ rất tích cực trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

(Theo DĐDN)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang