Mở rộng đường Láng - Hoà Lạc: Kiên quyết thu hồi đất

04/06/2010 08:53

Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình và PCT UBND TP Vũ Hồng Khanh vừa đi kiểm tra 3 khu vực chậm giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Thạch Thất. Việc chậm chễ này hiện đang gây khó khăn cho công tác thi công dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa lạc.

Đó là các doanh nghiệp Kim Đỉnh, doanh nghiệp Lisohaka và doanh nghiệp Hùng Hưng. Cũng trong đợt kiểm tra này, hai Phó chủ tịch còn làm việc với lãnh đạo huyện về tình hình, kết quả công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án.

Quá trình kiểm tra cho thấy, mặc dù được Thành phố liên tục theo dõi, đôn đốc nhưng đến nay, công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến các Dự án trên địa bàn huyện Thạch Thất còn chậm nhiều so với kế hoạch dẫn đến làm chậm tiến độ thi công.

Cụ thể, các doanh nghiệp Kim Đỉnh, Lisohaka Hùng Hưngv à khoảng 200 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc huyện chưa tập trung quyết liệt để thực hiện các kế hoạch, biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ trực tiếp làm công tác giải phóng mặt bằng chưa cao.
 

Công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Láng - Hòa Lạc vẫn chậm...

 
Với những tồn tại trên, UBND TP đã nghiêm khắc phê bình và yêu cầu UBND huyện Thạch Thất khẩn trương rà soát, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp để hoàn thành toàn bộ công tác GPMB theo kế hoạch chung của Thành phố và bàn giao cho chủ đầu tư thi công, kịp đưa công trình vào chào mừng đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Thành phố chỉ dạo UBND huyện Thạch Thất khẩn trương thực hiện những chính sách về GPMB đối với các doanh nghiệp và những hộ dân phía đông quốc lộ 2A liên quan dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc đã được TP chỉ đạo bằng văn bản.

Đồng thời, Huyện cũng phải tích cực tuyên truyền, giải thích và vận động các hộ gia đình, doanhnghiệp nghiêm túc chấp hành quy đinh của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ GPMB. UBND Huyện cũng phải tổ chức thực hiện các biện pháp hành chính, kiên quyết để thu hồi đất đối với các trường hợp cố tình chây ì, không chấp hành pháp luật

Trong trường hợp các doanh nghiệp đồng ý di chuyển trước khi nhận tiền đền bù, hỗ trợ thì UBND huyện chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lập biên bản kiểm đếm hiện trạng có xác nhận, cam kết của chính quyền và doanh nghiệp để làm cơ sở cho việc lập phương án đền bù, hỗ trợ cho doanh nghiệp sau này.

Về chính sách giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân khu vực phía tây quốc lộ 21A, Thành phố cho biết Văn phòng Chính phủ đã làm việc với Bộ Tài nguyên - Môi trường, và báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Ngay khi Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo, UBND Thành phố sẽ hướng dẫn tổ chức thực hiện.
 

Theo VnMedia

Dành cho người xây nhà