Mức chi tối đa cho nội thất nhà công vụ là 180 triệu đồng

09/05/2013 08:25  |  Theo HNM

Liên bộ Xây dựng - Tài chính đã ban hành thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị nội thất cho nhà công vụ.

 

Theo đó, mức chi tối đa cho loại nhà công vụ 3 phòng ngủ, 1 phòng khách tối đa là 180 triệu đồng để trang trí nội thất cơ bản. Với loại nhà 2 phòng ngủ, mức chi là 160 triệu đồng và nhà 1 phòng ngủ, mức chi là 120 triệu đồng. Nhà đã có nội thất sẽ không trang bị thay thế, chỉ bổ sung thiết bị còn thiếu. Thời hạn sử dụng tối thiểu thiết bị, vật dụng nội thất là 5 năm.

Quy định cũng nêu rõ nội thất cơ bản cho nhà công vụ, việc sử dụng kinh phí mua sắm bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả. Trường hợp giá thiết bị nội thất biến động tăng 20%/năm, Bộ Xây dựng - Tài chính sẽ xem xét định mức trang bị nội thất trên.

Dành cho người xây nhà